1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
کرسی ترویجی «چالش ها و محاذیر همه پرسی در نظام حقوقی ایران
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
همه پرسی- اصل 59- مشارکت- چالش ها
سال 1402
پژوهشگران محمدمهدی غمامی ، مهدی مرادی برلیان ، مرتضی نجابت خواه ، فرهنگ فقیه لاریجانی

چکیده

در این کرسی چالش های اجرای اصل 59 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت