1403/04/30
محمد تقی قزلسفلی

محمد تقی قزلسفلی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: دانشکده جقوق و علوم سیاسی
تلفن: 01135244608

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
امکان سنجی الگوبرداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین امید محمدی، مختار صالحی، محمد تقی قزلسفلی (1403)
اندیشه سیاسی سید فخرالدین شادمان و الگوی اسپریگنز ابراهیم برزگر، محمد تقی قزلسفلی، مهدیه ملازاده (1402)
فهمی اسپریگنزی از چگونگیِ برآمدنِ اندیشه ی باستانگرایی در زمانِ پسامشروطه علی کریمی مله، رضا گرشاسبی، محمد تقی قزلسفلی (1401)
مخاطرات زیست محیطی و اثرات آن بر سپهر زندگی محمد تقی قزلسفلی، مرتضی قورچی، ابوالفضل قاسمی (1401)
فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران(بازه زمانی دهه 1390) مجید جودکی، علی کریمی مله، محمد تقی قزلسفلی (1400)
از سرمایه تا سرمایه سیاسی: نقدی بر تکوین نظریه سرمایه سیاسی مجید جودکی، محمد تقی قزلسفلی، علی کریمی مله (1400)
اندیشه کارل اشیمت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر مرتضی قورچی، محمد تقی قزلسفلی، سپیده السادات موسویان (1399)
Cultural Globalization and Sustainable Peace Mohammad Ghezelsofla, Hasty Sayady (2020)
Iranian-Islamic Pattern of Justice in the Politics Mohammad Ghezelsofla, ُSophia Farokhi (2019)
میکرو-اتوپی در فلسفه سیاسی معاصر محمد تقی قزلسفلی (1397)
هنر و سیاست: زمینه های تعامل و تقابل سیاست و هنر محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1396)
هنر و سیاست: زمینه های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست مدرنیسم محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1396)
تاثیر جهانی شدن بر خاص گرایی قومی در خاورمیانه محمد تقی قزلسفلی، اکبر حبیبی رضی آباد (1395)
زیست جهان ایرانی در اندیشه های احسان نراقی محمد تقی قزلسفلی، پونه قاسم پور (1395)
گذار از کلان شهرها به شهرهای جهانی محمد تقی قزلسفلی، مرتضی قورچی، صبا معاش ثانی (1394)
جایگاه مفهوم لوگوس در اندیشه برابری و نظام جهانی رواقی عمار متاجی تیمور، محمد تقی قزلسفلی، کمال پولادی (1393)
فلسفه سیاسی در عصر جهانی محمد تقی قزلسفلی (1393)
جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی محمد تقی قزلسفلی، سمیه فرخی (1393)
میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت محمد تقی قزلسفلی، نگین نوریان دهکردی (1392)
بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها محمد تقی قزلسفلی (1390)
قدرت سیاسی "داو" ایدئولوژی محمد تقی قزلسفلی، نگین نوریان دهکردی (1389)
ایران فرهنگی در اندیشه‌های داریوش شایگان محمد تقی قزلسفلی، صبا(سکینه) معاش ثانی (1389)
رسانه و ساخت هویت ملی محمد تقی قزلسفلی (1388)
سقراط و فلسفه سیاسی معاصر محمد تقی قزلسفلی (1386)
مقاله ارائه شده
کتاب
بایسته های تاریخ اندیشه سیاسی افلاطون تا فوکو محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو پهمدانی (1402)
فلسفه ی فلسفه ی سیاسی محمد تقی قزلسفلی (1400)
اندیشه سالار سپهر سیاست(ارج نامه سیدمحمد رضوی) ابوالفضل دلاوری، عبدالرحمان عالم، محبوبه پاک نیا، محمدجواد کاشی، شجاع احمدوند، محمد تقی قزلسفلی (1398)
در برابر جباریت:بیست درس از قرن بیستم تیموتی اسنایدر، محمد تقی قزلسفلی (1396)
زندگی روزمره در سایه استالینیسم نگین نوریان دهکردی، محمد تقی قزلسفلی (1394)
امپریالیسم چیست؟ محمد تقی قزلسفلی (1394)
زیبایی شناسی و سیاست محمد تقی قزلسفلی (1391)
سقراط که می پرسید محمد تقی قزلسفلی (1388)
ماهیت پارادایمی اندیشه سیاسی محمد تقی قزلسفلی (1387)
برگزاری همایش
عضویت در شواری علمی همایش محمد تقی قزلسفلی (1402)
عضویت در کمیته علمی حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی، محمد تقی قزلسفلی (1399)
سخنرانی
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
ژانوس مدرنیته و بازنمایی آن در رفتارشناسی سیاسی داعش رحمت عباس تبار مقری، محمد رادمرد، محمد تقی قزلسفلی، مرتضی علویان (1402)
انقلاب یا اصلاح: دوگانه روشنفکری عصر پیشامشروطه محمد رادمرد، مختار صالحی، محسن عباس زاده مرزبالی، محمد تقی قزلسفلی (1402)
انقلاب یا اصلاح؛ دوگانه پیش روی روشنفکران عصرپیشامشروطه محمد رادمرد، مختار صالحی، محمد تقی قزلسفلی، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
نقد و بررسی دیدگاه آینده پژوهی حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی، اصغر کیوان حسینی، حسین سلیمی، محمد تقی قزلسفلی (1401)
ارائه کرسی نظریه پردازی با عنوان «رابطه رویاء و سیاست در تاریخ ایران(با تاکید بر خلافت عباسی» رضا شجری قاسم خیلی، محمد تقی قزلسفلی، امامعلی شعبانی، سید حسن شجاعی دیوکلایی (1398)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بحران بازنمایی و ظهور جنبشهای اجتماعی در غرب: مقایسه جنبشهای اجتماعی جدید و پوپولیستی سلامه قلی پور خطیر، محمد تقی قزلسفلی، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
بررسی کارآمدی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عدالت و آزادی (چالش ها و راهکارها) محمد فتاحی امیردهی، محمد تقی قزلسفلی، مرتضی علویان (1402)
روابط روسیه و اسرائیل و تاثیر آن بر منافع ملی ایران در سوریه زهرا جوکار، محمد تقی قزلسفلی، رضا اختیاری امیری (1402)
زمینه و الگوبرداری ز مدل توسعه چین در ایران امید محمدی، محمد تقی قزلسفلی، مختار صالحی (1402)
جایگاه اروپای شرقی در رقابت‌های اتّحادیه اروپا و روسیه شکیلا زارعی، محمد تقی قزلسفلی، مختار صالحی (1402)
زمینه های سیاسی دولتی شدن اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران عرفان عبدالله پور، محمد تقی قزلسفلی، محمد رادمرد (1401)
جایگاه دیگری در اندیشه لویناس، آرنت و هابرماس فریبا آسه، رحمت عباس تبار مقری، محمد تقی قزلسفلی (1401)
بررسی شعر معاصر بر اساس نظریه ی ناموزونی تاریخی- فرهنگی فاطمه هدایت نژاد، محمد تقی قزلسفلی، قدسیه رضوانیان، رضا ستاری (1400)
لئو اشتراوس و نقد لیبرال دموکراسی معاصر علی رزاق دلارستاق، محسن عباس زاده مرزبالی، محمد تقی قزلسفلی (1400)