1403/01/25
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثر تمرین هوازی و مکمل یاری با روغن تخم کدو و عصاره نخود سفید بر بیان ژن MT-1، MT-2 و cGPDH در بافت کبد موش های صحرایی نر علی دشتی خویدکی، عباس قنبری نیاکی، خدیجه نصیری، محمدحسن دشتی خویدکی، نادر حامدچمن (1402)
Recombinant Expression and Characterization of Endoglucanase Isolated from Iranian Bacillus Subtilis Hossein Barzegar, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Sara Mousavi (2021)
Does wearing a mask while exercising amid COVID-19 pandemic affect hemodynamic and hematologic function among healthy individuals? Implications of mask modality, sex, and exercise intensity Mehdi Ahmadian, - -, Nafiseh Nafiseh Nasrollahi-Boroujeni1, samaneh afshan, masome fallah, Valiollah Dabidi Roshan, Khadijeh Nasiri, abolfazl akbari, foruzan zahedmanesh, fatane imani, tahereh haeri, seyede maedeh nabavi chashemi, mohammad pahlavan, hamed ayase (2021)
تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه های گوشتی حمیدرضا سیدآبادی، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، سید عبدالله حسینی، ابوالفضل اکبری (1399)
Exercise protects against ethanol-induced damage in rat heart and liver through the inhibition of apoptosis and activation of Nrf2/Keap-1/HO-1 pathway Rozita Fathi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari, Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Zahra Farajtabar (2020)
تجزیه تحلیل فیلوژنتیک ژن ND6 ژنوم میتوکندری در مرغ بومی سیستان و بلوچستان احمد ابراهیم زاده آله اباد، خدیجه نصیری، زهرا رودباری (1399)
Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Tahmoorespur, Saeed Zibaee (2019)
Production and Purification of Specific IgY Against InvG Protein of Salmonella typhimurium Mohammad Hasan Jahandar, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Alireza Haghparast (2019)
Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immuno-dominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Tahmoorespur, Saeed Zibaee (2019)
مقاله ارائه شده
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
پایان نامه