1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر هفته پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
1
سال 1400
پژوهشگران خدیجه نصیری

چکیده

1