1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن NRF2 و برخی از شاخص های آنتی اکسیدانی بافت کبد موش های صحرایی تغذیه شده با غذای چرب و محلول شکر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران ایمان عباس تبار(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.