1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن های منتخب در بافت قلب پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گلرنگ، تمرین هوازی، دگزامتازون، KIR6.1، KIR6.2، SUR2A
سال 1402
پژوهشگران علیرضا هرسج ثانی(دانشجو)، ابوالفضل اکبری(استاد مشاور)، مژگان معمار مقدم(استاد مشاور)، خدیجه نصیری(استاد راهنما)، رزیتا فتحی(استاد راهنما)

چکیده

1