1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محافظهای تنفسی همراه با یک دوره تمرین تناوبی با شدتهای متفاوت بر بیان ژن عامل محرک کاهش اکسیژن در زنان میانسال و ارتباط با پاسخ تون اتونومیک قلبی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فاکتور القای هایپوکسی-1،سیستم اتونوم قلبی،HIIF، تجهیزات حفاظ تنفسی، Coid-19
سال 1402
پژوهشگران نفیسه نصراللهی بروجنی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، ولی اله دبیدی روشن(استاد راهنما)

چکیده

1