1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرمکمل یاری باآلوپورینول ودانه بارهنگ برهورمون های رشد،انسولین،کورتیزول وتستوسترون آزادپس از یک وهله فعالیت دایره ای برپایه فنون کشتی وامانده ساز درمردان کشتی گیر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کشتی گیر، آلوپورینول، بارهنگ، هورمون رشد، انسولین، کورتیزول، تستوسترون آزاد
سال 1402
پژوهشگران نیلوفر ابراهیم پور خاکی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، عباس قنبری نیاکی(استاد راهنما)

چکیده

1