1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
وکتورهای ویروسی به عنوان ابزاری برای انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتقال ژن، حیوانات تراریخته، وکتورهای ویروسی، ویروس توترکیب
سال 1398
مجله مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رودباری ، خدیجه نصیری

چکیده

1