1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین استقامتی با شدت متوسط و مصرف عصاره گل نسترن بر شاخص های آنزیمی کبد موش های صحرایی نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
سال 1399
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شناسه DOI
پژوهشگران سروش علی اصغری جلودار ، عباس قنبری نیاکی ، خدیجه نصیری

چکیده

1