1403/03/09
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص های آنتی اکسیدانی موش صحرایی نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
سال 1400
مجله فيزيولوژي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا فرج تبار ، رزیتا فتحی ، خدیجه نصیری ، فرهاد احمدی

چکیده

1