1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات درس

عنوان آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
شماره 1125007
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات