1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر مصرف مکمل سیلیمارین و تمرین ورزشی بر بیان ژن NRF2 و برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در عضله قلبی موش های صحرایی در معرض دگزامتازون
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران فاطمه رحیمی مقدم(دانشجو)، ابولفضل اکبری(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)، خدیجه نصیری(استاد راهنما)

چکیده

.