1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین هوازی و مکمل یاری با روغن تخم کدو و عصاره نخود سفید بر مقدار مواد معدنی منتخب در بافت کبد، عضله و سرم موش های صحرایی نر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مواد معدنی، روغن تخم کدو، پودر نخود، فعالیت ورزشی هوازی.
سال 1402
پژوهشگران امیرحسین داستان(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، ابوالفضل اکبری(استاد مشاور)، عباس قنبری نیاکی(استاد راهنما)

چکیده

1