1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بربیان ژن های ANGPTL4 و LECT2 کبد موش-های صحرایی تغذیه شده با محلول فروکتوز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران محمد نصری نصرآبادی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.