1403/04/01
مجتبی محسنی

مجتبی محسنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-5709-6600
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55937730000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، مجموعه علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی
تلفن: +98-11-3530-2497

تحصیلات

 • دکترای تخصصی میکروبیولوژی محیطی ، دانشگاه اگزتر ، انگلستان (1382 - 1387)
  عنوان رساله: بررسی ویژگی های مولکولی و انتقال افقی ژن در اجتماعات باکتریایی تجزیه کننده 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید
 • کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1374)
  عنوان رساله: جداسازی، شناسایی و فعالیت میکروارگانیسم های تجزیه کننده پیریت از برخی مناطق ایران
 • کارشناسی میکروبیولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Synthesis, Molecular Docking, and Anticancer Evaluation of New Azo-Based Sulfonamides against MCF-7 Human Breast Cancer Cell Line Olia Rezaeianzadeh, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni, Asieh Khalilpour (2024)
Implications of ALS-Associated Mutations on Biochemical and Biophysical Features of hSOD1 and Aggregation Formation saideh Mohammadi, Bagher Seyedalipour, , Saman Hosseinkhani, Mojtaba Mohseni (2024)
Development of a label-free impedimetric aptasensor for the detection of Acinetobacter baumannii bacteria Rokhsareh Abedi, Jahan Bakhsh Raoof, Mojtaba Mohseni, Ayemeh Baghery Hashkavayi (2023)
A Signal-Off Aptasensor for the Determination of Acinetobacter Baumannii by Using Methylene Blue as an Electrochemical Probe Rokhsareh Abedi, Jahan Bakhsh Raoof, Mojtaba Mohseni, Ayemeh Baghery Hashkavayi (2023)
Design, synthesis, biological evaluation, and molecular docking of euparin and 2‑hydroxy acetophenone hydrazone derivatives as potential AchE inhibitors Ghazaleh Zarrinzadeh, mahmood tajbakhsh, Rahman Hosseinzadeh, Zahra Ghanbari Masir, Maryam Roubdari, Hamid Nadri, Mojtaba Mohseni (2023)
One-pot three-component synthesis of novel pyrano[3,2-e]pyrazolo[1,5-a]pyrimidines and investigation of their biological activities mohammad Mehdi Vahedi, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni, Asieh Khalilpour (2023)
Evaluation of adsorption and biological activities of polyaniline-grafted-pectin as conductive nanogels azita alipour, Moslem Mansour Lakouraj, vahid hasantabar, Hamed Tashakkorian, Mojtaba Mohseni (2021)
Antimicrobial activity, environmental sensitivity, mechanism of action, and food application of αs165-181 peptide Elahe Omidbakhsh Amiri, Jamshid Farmani, Zeynab Raftani Amiri, Ali Dehestani, Mojtaba Mohseni (2021)
Antibacterial and cytotoxic effects of cyclodextrin-triazole-titanium based nanocomposite Zari Fallah, Hossein Nasr Isfahani, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni, Ebrahim Zabihi, zeinab abedian (2021)
تاثیر سرب موجود در رژلب بر جهش زایی ژن BRCA1 فاطمه رودباری، زینب خلیلی، مجتبی محسنی (1398)
Antibacterial and cytotoxicity effects of TiO2-grafted cellulose nanocomposite Zari Fallah, Hossein Nasr Isfahani, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni, Hamed Tashakkorian, zeinab abedian, Ebrahim Zabihi, Abdoliman Amouei (2019)
Nanostructured Features and Antimicrobial Properties of Fe3O4/ZnO Nanocomposites Ali Bahari, Mojdeh Rounfard, Ali Ramzannezhad, Mehdi Khodabakhshi, Mojtaba Mohseni (2019)
Synthesis and antimicrobial evaluation of some new bicyclopyrazolone‐based thiopyran ring systems Ghasem Firouzzade Pasha, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni (2019)
Marine actinomycetes with probiotic potential and bioactivity against multi-drug resistant bacteria Hamed Norouzi, Abolghasem Danesh, Mojtaba Mohseni, Mohammad Rabbani Khorasgani (2018)
Heavy metals detection using biosensor cells of a novel marine luminescent bacterium Vibrio sp. MM1 isolated from the Caspian Sea Mojtaba Mohseni, jaber Abbaszadeh, Shima-Sadat Maghol, Mohammad Javad Chaichi (2018)
Synthesis and Antibacterial Evaluation of Novel Spiro[indole-pyrimidine]ones Maryam Pourshab, Sakineh Asghari, Mojtaba Mohseni (2018)
Synthesis and characterization of sulfide, sulfoxide and sulfone derivatives of thiopyran: antimicrobial evaluation Ghasem Firouzzade Pasha, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni (2017)
Synthesis and tuning of gold nanorods with surface plasmon resonance Daryush Shahjari, Ali Bahari, Pouria Gill, Mojtaba Mohseni (2017)
Multilayered electromagnetic bionanocomposite based on alginic acid: Characterization and biological activities Ehsan Nazarzadeh Zare, Moslem Mansour Lakouraj, Mojtaba Mohseni, Ahmad Motahari (2015)
Isolation and Optimization of Ethanol Producing Bacteria from Natural Environments of Mazandaran Mojtaba Mohseni, Hoda Ebrahimi, Mohammad Javad Chaichi (2015)
تشخیص مولکولی ویروس بیماری برنا در بیماران مبتلا به شیزوفرنی در استان مازندران سیده مهدیه سیدی، فاطمه رودباری، مجتبی محسنی، سیدحمزه حسینی، امیدرضا اعلایی (1393)
Efficient synthesis and antibacterial activities of some novel 1,2,3-triazoles prepared from propargylic alcohols and benzyl azides Rahman Hosseinzadeh, Mohammadreza Khadem Abolfazli, Mojtaba Mohseni, Maryam Mohadjerani, Zahar Lasemi (2014)
Bioremediation activity of Pb (II) resistance Citrobacter sp. MKH2 isolated from heavy metal contaminated sites in Iran Mojtaba Mohseni, Fatemeh Khosravi, Maryam Mohadjerani, Mohammad Javad Chaichi (2014)
Three-component synthesis and antibacterial evaluation of some novel 1,2-dihydroisoquinoline derivatives Sakineh Asghari, nastaran malekian, Roya Esmaeilpour, mohammad ahmadipour, Mojtaba Mohseni (2014)
Synthesis and antibacterial activities of pyrano[3,2-b]pyranones from kojic acid, ethyl cyanoacetate, and benzaldehydes in aqueous K2CO3 Sakineh Asghari, Robabeh Baharfar, manag alimi, mohammad ahmadipour, Mojtaba Mohseni (2014)
Screening of antibacterial producing actinomycetes from sediments of the Caspian Sea Mojtaba Mohseni, Hamed Norouzi, Javad Hamedi, Abolghasem Roohi (2013)
فعالیت درماتیتی پدرین و جداسازی باکتری همزیست مرتبط با بیوسنتز آن از سوسک پدروس فوسیپس مازندران مجتبی محسنی، سحر حارومار، محمد جواد چایچی، سیده اولیا علیجانپور (1391)
مقاله ارائه شده
Ultrasensitive detection of Acinetobcter baumannii using sandwich-type electrochemical aptasensor Rokhsareh Abedi, Jahan Bakhsh Raoof, Mojtaba Mohseni, Ayemeh Baghery Hashkavayi (2024)
اهمیت و نقش باکتریها در بیوسنتز نانوذرات فاطمه خسروی، مجتبی محسنی (1402)
جداسازی و ویژگی‌های باکتری‌های تجزیه کننده فتالات از لجن فعال صنایع زهرا عابدی فیروزجایی، مجتبی محسنی، محمد جواد چایچی (1402)
استفاده از کنسرسیوم باکتریایی لجن فعال برای رنگ‌زدایی برخی رنگ‌های آزو راکتیو مائده شاکریان تیرکلایی، مجتبی محسنی، محمد جواد چایچی (1402)
Isolation and characterization of luminescent bacteria from the Caspian Sea ARASH AZARI, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaichi (2023)
Isolation of phthalates degrading bacteria from activated sludge in petrochemical plant Zahra Abedi firouzjai, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaichi (2023)
Microbial decolorization of food industry azo dyes isolated from industrial wastewater KOSAR SALIMI, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaichi (2023)
Decolorization of some reactive azo dyes using bacteria isolated from the wastewater treatment systems Maedeh Shakerian Tirkolaei, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaichi (2023)
Ultrasensitive Detection of Acinetobacter Baumannii Bacteria Using a Target Induced Redox Signal Amplification Rokhsareh Abedi, Jahan Bakhsh Raoof, Mojtaba Mohseni, Ayemeh Baghery Hashkavayi (2023)
Ultrasensitive Electrochemical Aptasensor for Selective Label-Free Detection of Acinetobcter Baumannii Bacteria Rokhsareh Abedi, Jahan Bakhsh Raoof, Mojtaba Mohseni, Ayemeh Baghery Hashkavayi (2022)
Ultrasensitive Detection of Pseudomonas Aeruginosa Using Sandwich-Type Electrochemical Aptasensor Rokhsareh Abedi, Jahan Bakhsh Raoof, Ayemeh Baghery Hashkavayi, Mojtaba Mohseni (2022)
سنتز سبز و سازگار با محیط زیست نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه خریط علی الجلیف، محمدرضا قبادی، علی بهاری، مجتبی محسنی، وحید فلاح (1400)
سنتز سبز نانوذره روی اکسید به وسیله عصاره دارچین محمدرضا قبادی، علی الجلیف، حسن علیزاده، علی بهاری، مجتبی محسنی، وحید فلاح (1400)
روشی نوین در سنتزسبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه نارگیل علی الجلیف، محمدرضا قبادی، علی بهاری، مجتبی محسنی، وحید فلاح (1400)
Biogas production from sugarcane bagasse and marine algae using codigestion method Marjan Molla-Aghaei, Mojtaba Mohseni, Mohammad Taherzadeh (2021)
سنجش سمیت برخی مشتقات آمید توسط ویبریو نورافشان دریای مازندران اکرم امیرخانلو، مجتبی محسنی، محمد جواد چایچی (1399)
تولید بیوگاز از باگاس نیشکر و جلبک دریایی به روش هم هضمی مجتبی محسنی، مرجان ملاآقایی، محمد طاهرزاده (1399)
اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم زری فلاح، حسین نصر اصفهانی، محمود تاجبخش، مجتبی محسنی (1397)
اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سیکلو دکسترین-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم زری فلاح، حسین نصر اصفهانی، محمود تاجبخش، مجتبی محسنی (1397)
تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جدا شده از رسوبات دریای مازندران فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1396)
Biodegradation of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid using bacteria isolated from soil Khadijeh Khojamli, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaichi (2016)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
Urinary Tract Infections - New Insights Benyamin Djawadi, Nazila Heidari, Mojtaba Mohseni (2023)
Escherichia coli - Old and New Insights Mojtaba Mohseni, Benyamin Djawadi, Noushin Khazaei (2023)
برگزاری همایش
دبیر همایش ملی مجتبی محسنی (1396)
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران سلمان احمدی اسب چین، مجتبی محسنی، امید جزایری (1396)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
ابداع، اختراع یا اکتشاف
ثبت ژن Accession Number: MN922647 Mojtaba Mohseni, Masoumeh Kashiri (2020)
فعالیت های علمی اجرایی
ارائه پیشنهاده جهت اخذ طرح های برون دانشگاهی مجتبی محسنی، محمد جواد چایچی (1402)
پایان نامه
سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی عامل‌دار شده با مشتقات آلژینات و کاربرد آنها در واکنشهای آلی مقدسه کشوری کناری، مجتبی محسنی، بهروز ملکی، سکینه اصغری قراخیلی (1402)
پتجزیه میکروبی پساب های حاوی سیانید و سنجش آن به روش بیولومینسانس علی اسدی، محمد جواد چایچی، مجتبی محسنی (1395)
سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ مژده رویین فرد، سید نورالدین میرنیا، مجتبی محسنی، علی بهاری (1395)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

 • تنوع زیستی میکروارگانیسم ها
 • تجزیه زیستی و حذف زیستی آلاینده ها
 • میکروبیولوژی مولکولی محیطی
 • بیوتکنولوژی میکروبی و کاربردهای محیطی میکروارگانیسم های صنعتی
بیشتر

دانشجویان

 • سحر حارومار
  نام: سحر حارومار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: بررسی مولکولی باکتری همزیست موثر در بیوسنتز پدرین
 • سجاد فیروزیار
  نام: سجاد فیروزیار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جدا سازی و بررسی مولکولی باکتری های تجزیه کننده سیانید از خاک
 • حامد نوروزی طاهری
  نام: حامد نوروزی طاهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جداسازی و شناسایی اکتینومیست های تولید کننده ترکیبات ضد باکتریایی از رسوبات بستر دریای مازندران
 • جابر عباس زاده
  نام: جابر عباس زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جداسازی و شناسایی مولکولی میکرو ارگانیسم های مقاوم به پرتو گاما از کویر لوت ایران
 • فاطمه خسروی
  نام: فاطمه خسروی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های حذف کننده سرب و ارزیابی تولید نانوذرات توسط آنها
 • محدثه صالح قمری
  نام: محدثه صالح قمری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های بیولومینسانس در دریای مازندران
 • هدی ابراهیمی
  نام: هدی ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: باکتری زایموموناس تولید کننده اتانول: جداسازی، شناسایی و بررسی مولکولی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه مازندران (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر امور دانشجویی دانشگاه مازندران (1378 - 1379)
 • مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی (1389 - 1393)
 • بنیان گذار و اولین مدیر گروه زیست شناسی (1379 - 1380)
 • مدیر گروه میکروبیولوژی (1398 - 1400)
بیشتر