1402/07/01
مجتبی محسنی

مجتبی محسنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-5709-6600
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55937730000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، مجموعه علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی
تلفن: +98-11-3530-2497

تحصیلات

 • دکترای تخصصی میکروبیولوژی محیطی ، دانشگاه اگزتر ، انگلستان (1382 - 1387)
  عنوان رساله: بررسی ویژگی های مولکولی و انتقال افقی ژن در اجتماعات باکتریایی تجزیه کننده 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید
 • کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1374)
  عنوان رساله: جداسازی، شناسایی و فعالیت میکروارگانیسم های تجزیه کننده پیریت از برخی مناطق ایران
 • کارشناسی میکروبیولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
A Signal-Off Aptasensor for the Determination of Acinetobacter Baumannii by Using Methylene Blue as an Electrochemical Probe رخساره عابدی, جهانبخش رئوف, مجتبی محسنی, ائمه باقری حشکوایی (1402)
Design, synthesis, biological evaluation, and molecular docking of euparin and 2‑hydroxy acetophenone hydrazone derivatives as potential AchE inhibitors غزاله زرین زاده, محمود تاجبخش, رحمان حسین زاده, زهرا قنبری مصیر, مریم رودباری, حمید ندری, مجتبی محسنی (1402)
Identification and determination of (Z)-11-hexadecenal in sex pheromone of Helicoverpa armigera by GC–MS and bacterial bioluminescence methods محمد جواد چائیچی, سماحه محمدخانی, مجتبی محسنی, هدی عاصمی (1401)
Sandwich-Type Electrochemical Aptasensor for Highly Sensitive and Selective Detection of Pseudomonas Aeruginosa Bacteria Using a Dual Signal Amplification Strategy رخساره عابدی, جهانبخش رئوف, مجتبی محسنی, ائمه باقری حشکوایی (1401)
Highly efficient, bioactive, and bifunctional sorbent pnp visible light heterogeneous photocatalyst utilizing ultra-fine ZnS nanoparticles embedded in polymeric nanocomposite هانیه باقری, محمد اکبرزاده پاشا, مسلم منصور لکورج, وحید حسن تبار, مجتبی محسنی (1401)
Evaluation of adsorption and biological activities of polyaniline-grafted-pectin as conductive nanogels آزیتا علیپور, مسلم منصور لکورج, وحید حسن تبار, حامد تشکریان, مجتبی محسنی (1400)
Antimicrobial activity, environmental sensitivity, mechanism of action, and food application of αs165-181 peptide الهه امیدبخش امیری, جمشید فرمانی, زینب رفتنی امیری, علی دهستانی, مجتبی محسنی (1400)
Preparation of new spiropyrazole, pyrazole and hydantoin derivatives and investigation of their antioxidant and antibacterial activities لیلا قاسم پور, سکینه اصغری قراخیلی, محمود تاجبخش, مجتبی محسنی (1400)
Antibacterial and cytotoxic effects of cyclodextrin-triazole-titanium based nanocomposite زری فلاح, حسین نصر اصفهانی, محمود تاجبخش, مجتبی محسنی, ابراهیم ذبیحی, زینب عابدیان (1400)
Biodegradable macro-porous CMC-polyaniline hydrogel: synthesis, characterization and study of microbial elimination and sorption capacity of dyes from waste water نازنین باقری, مسلم منصور لکورج, وحید حسن تبار, مجتبی محسنی (1399)
One-pot synthesis of new hydantoin (thiohydantoin) derivatives and evaluation of their antibacterial and antioxidant activities لیلا قاسم پور, سکینه اصغری قراخیلی, محمود تاجبخش, مجتبی محسنی (1399)
Synthesis of bioactive polyaniline-b-polyacrylic acid copolymer nanofibrils as an effective antibacterial and anticancer agent in cancer therapy, especially for HT29 treatment نازنین باقری, مسلم منصور لکورج, سید رضا نبوی, حامد تشکریان, مجتبی محسنی (1399)
تاثیر سرب موجود در رژلب بر جهش زایی ژن BRCA1 فاطمه رودباری، زینب خلیلی، مجتبی محسنی (1398)
Antibacterial and cytotoxicity effects of TiO2-grafted cellulose nanocomposite زری فلاح, حسین نصر اصفهانی, محمود تاجبخش, مجتبی محسنی, حامد تشکریان, زینب عابدیان, ابراهیم ذبیحی, عبدالایمان عموئی (1398)
Synthesis, characterization, and evaluation of antibacterial and antioxidant activities of novel benzoxazinones and benzoxathiinones حمیدرضا غلامی, سکینه اصغری قراخیلی, مجتبی محسنی (1398)
1) Synthesis and characterization of cadmium selenide quantum dots doped by europium and investigation of their chemiluminescence properties and antibacterial activities. ام لیلا نظری, پریسا گوران اوریمی, محمد جواد چائیچی, مجتبی محسنی (1398)
Nanostructured Features and Antimicrobial Properties of Fe3O4/ZnO Nanocomposites علی بهاری, مژده رویین فرد, علی رمضان نژاد, مهدی خدابخشی, مجتبی محسنی (1397)
Synthesis and antimicrobial evaluation of some new bicyclopyrazolone‐based thiopyran ring systems قاسم فیروز زاده پاشا, سکینه اصغری قراخیلی, محمود تاجبخش, مجتبی محسنی (1397)
Synthesis, characterization, and evaluation of antioxidant and antibacterial activities of novel indole-hydrazono thiazolidinones سکینه اصغری قراخیلی, مریم پورشب, مجتبی محسنی (1397)
Preparation and characterization of contact active antibacterial surface based on chemically modified nanofibrillated cellulose by phenanthridinium silane salt آنیتا حسن پور شهریاری, سکینه اصغری قراخیلی, مسلم منصور لکورج, مجتبی محسنی (1397)
Marine actinomycetes with probiotic potential and bioactivity against multi-drug resistant bacteria حامد نوروزی, ابوالقاسم دانش, مجتبی محسنی, محمد ربانی خوراسگانی (1397)
Heavy metals detection using biosensor cells of a novel marine luminescent bacterium Vibrio sp. MM1 isolated from the Caspian Sea مجتبی محسنی, جابر عباس زاده, شیماسادات معقول, محمد جواد چائیچی (1396)
Synthesis and Antibacterial Evaluation of Novel Spiro[indole-pyrimidine]ones مریم پورشب, سکینه اصغری قراخیلی, مجتبی محسنی (1396)
Synthesis, characterization, and biological properties of novel bioactive poly(xanthoneamide-triazoleethersulfone) and its multifunctional nanocomposite with polyaniline وحید حسن تبار, مسلم منصور لکورج, احسان نظر زاده زارع, مجتبی محسنی (1396)
Synthesis and characterization of sulfide, sulfoxide and sulfone derivatives of thiopyran: antimicrobial evaluation قاسم فیروز زاده پاشا, سکینه اصغری قراخیلی, محمود تاجبخش, مجتبی محسنی (1396)
Preparation and characterization of novel PVA bionanocomposites based on 4H-pyran loaded on silica nanoparticles: Morphological aspects and antibacterial activity محمد احمدی پور, مهدی حاتمی, سکینه اصغری قراخیلی, مجتبی محسنی (1396)
Synthesis and tuning of gold nanorods with surface plasmon resonance داریوش شجری, علی بهاری, پوریا گیل, مجتبی محسنی (1395)
Synthesis and evaluation of novel isatin and 5-isatinylidenerhodanine-based furan derivatives as antibacterial agents ربابه بهارفر, سکینه اصغری قراخیلی, سمیه راثی, مجتبی محسنی (1394)
Multilayered electromagnetic bionanocomposite based on alginic acid: Characterization and biological activities احسان نظر زاده زارع, مسلم منصور لکورج, مجتبی محسنی, احمد مطهری (1394)
Innovative magnetic tri-layered nanocomposites based on polyxanthone triazole, polypyrrole and iron oxide: synthesis, characterization and investigation of the biological activities وحید حسن تبار, مسلم منصور لکورج, احسان نظر زاده زارع, مجتبی محسنی (1394)
Isolation and Optimization of Ethanol Producing Bacteria from Natural Environments of Mazandaran مجتبی محسنی, هدی ابراهیمی, محمد جواد چائیچی (1394)
تشخیص مولکولی ویروس بیماری برنا در بیماران مبتلا به شیزوفرنی در استان مازندران سیده مهدیه سیدی، فاطمه رودباری، مجتبی محسنی، سیدحمزه حسینی، امیدرضا اعلایی (1393)
Evaluation of the antioxidant and antibacterial properties of ethanol extracts from berries, leaves and stems of Hedera pastuchovii Woron. ex Grossh ربابه بهارفر, زهرا رحمانی, مجتبی محسنی, راضیه عظیمی (1393)
Efficient synthesis and antibacterial activities of some novel 1,2,3-triazoles prepared from propargylic alcohols and benzyl azides رحمان حسین زاده, محمد رضا خادم ابوالفضلی, مجتبی محسنی, مریم مهاجرانی, زهرا لاسمی (1393)
Radiation resistant of native Deinococcus spp. isolated from the Lout desert of Iran “the hottest place on Earth” مجتبی محسنی, جابر عباس زاده, آیت اله نصرالهی عمران (1393)
Bioremediation activity of Pb (II) resistance Citrobacter sp. MKH2 isolated from heavy metal contaminated sites in Iran مجتبی محسنی, فاطمه خسروی, مریم مهاجرانی, محمد جواد چائیچی (1393)
Three-component synthesis and antibacterial evaluation of some novel 1,2-dihydroisoquinoline derivatives سکینه اصغری قراخیلی, نسترن ملکیان, رویا اسماعیل پور, محمد احمدی پور, مجتبی محسنی (1393)
Synthesis and antibacterial activities of pyrano[3,2-b]pyranones from kojic acid, ethyl cyanoacetate, and benzaldehydes in aqueous K2CO3 سکینه اصغری قراخیلی, ربابه بهارفر, مانگ علیمی, محمد احمدی پور, مجتبی محسنی (1393)
Screening of antibacterial producing actinomycetes from sediments of the Caspian Sea مجتبی محسنی, حامد نوروزی, جواد حامدی, ابوالقاسم روحی (1392)
فعالیت درماتیتی پدرین و جداسازی باکتری همزیست مرتبط با بیوسنتز آن از سوسک پدروس فوسیپس مازندران مجتبی محسنی، سحر حارومار، محمد جواد چائیچی، سیده اولیا علیجانپور (1391)
مقاله ارائه شده
Ultrasensitive Detection of Acinetobacter Baumannii Bacteria Using a Target Induced Redox Signal Amplification رخساره عابدی, جهانبخش رئوف, مجتبی محسنی, ائمه باقری حشکوایی (1401)
Ultrasensitive Electrochemical Aptasensor for Selective Label-Free Detection of Acinetobcter Baumannii Bacteria رخساره عابدی, جهانبخش رئوف, مجتبی محسنی, ائمه باقری حشکوایی (1401)
Ultrasensitive Detection of Pseudomonas Aeruginosa Using Sandwich-Type Electrochemical Aptasensor رخساره عابدی, جهانبخش رئوف, ائمه باقری حشکوایی, مجتبی محسنی (1400)
سنتز سبز و سازگار با محیط زیست نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه خریط علی الجلیف، محمدرضا قبادی، علی بهاری، مجتبی محسنی، وحید فلاح (1400)
سنتز سبز نانوذره روی اکسید به وسیله عصاره دارچین محمدرضا قبادی، علی الجلیف، حسن علیزاده، علی بهاری، مجتبی محسنی، وحید فلاح (1400)
روشی نوین در سنتزسبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه نارگیل علی الجلیف، محمدرضا قبادی، علی بهاری، مجتبی محسنی، وحید فلاح (1400)
Biogas production from sugarcane bagasse and marine algae using codigestion method مرجان ملاآقایی, مجتبی محسنی, محمد طاهرزاده (1400)
سنجش سمیت برخی مشتقات آمید توسط ویبریو نورافشان دریای مازندران اکرم امیرخانلو، مجتبی محسنی، محمد جواد چائیچی (1399)
تولید بیوگاز از باگاس نیشکر و جلبک دریایی به روش هم هضمی مجتبی محسنی، مرجان ملاآقایی، محمد طاهرزاده (1399)
سنجش سمیت برخی مشتقات بنزن توسط ویبریو نورافشان جداشده از دریای مازندران فریبا پورسید، مجتبی محسنی، محمد جواد چائیچی (1398)
اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم زری فلاح، حسین نصر اصفهانی، محمود تاجبخش، مجتبی محسنی (1397)
اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سیکلو دکسترین-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم زری فلاح، حسین نصر اصفهانی، محمود تاجبخش، مجتبی محسنی (1397)
Biodegradation of dibutyl phthalate using Deinococcus spp. isolated from Lout desert of Iran مجتبی محسنی, حسنا عباسی, ام لیلا نظری (1397)
Prevalence of coagulase positive Staphylococcus pseudintermedius in some domestic animals مجتبی محسنی, بهار مالک, راحم خوشبخت (1397)
تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جدا شده از رسوبات دریای مازندران فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1396)
تجزیه باکتریایی پساب های حاوی سیانید و سنجش آن به روش بیولومینسانس علی اسدی، مجتبی محسنی، محمد جواد چائیچی (1395)
Antibacterial activities of symbiotic actinomycetes isolated from invertebrates in Mazandaran خدیجه دهقان, جواد حامدی, مجتبی محسنی (1395)
Bacterial degradation of wastewater containing cyanide and its evaluation using bioluminescence علی اسدی, مجتبی محسنی, محمد جواد چائیچی (1395)
Biodegradation of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid using bacteria isolated from soil خدیجه خوجم لی, مجتبی محسنی, محمد جواد چائیچی (1395)
Prevalence of exfoliative toxin genes in Staphylococcus aureus isolated from clinical specimens فریبا رفیعی, مجتبی محسنی, عزت اله قائمی (1395)
Isolation of exoelectrogenic Shewanella sp. from natural environments for the generation of electricity in microbial fuel cells سیده مریم اکرامی, مجتبی محسنی, ام لیلا نظری (1395)
Extracellular synthesis of silver nanoparticles using sulfate reducing bacterium isolated from sediments of the Caspian Sea سیده مریم اکرامی, مجتبی محسنی, ام لیلا نظری (1395)
برگزاری همایش
دبیر همایش ملی مجتبی محسنی (1396)
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران سلمان احمدی اسب چین، مجتبی محسنی، امید جزایری (1396)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ابداع، اختراع یا اکتشاف
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
پتجزیه میکروبی پساب های حاوی سیانید و سنجش آن به روش بیولومینسانس علی اسدی، محمد جواد چائیچی، مجتبی محسنی (1395)
سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ مژده رویین فرد، سید نورالدین میرنیا، مجتبی محسنی، علی بهاری (1395)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

 • تنوع زیستی میکروارگانیسم ها
 • تجزیه زیستی و حذف زیستی آلاینده ها
 • میکروبیولوژی مولکولی محیطی
 • بیوتکنولوژی میکروبی و کاربردهای محیطی میکروارگانیسم های صنعتی
بیشتر

دانشجویان

 • سحر حارومار
  نام: سحر حارومار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: بررسی مولکولی باکتری همزیست موثر در بیوسنتز پدرین
 • سجاد فیروزیار
  نام: سجاد فیروزیار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جدا سازی و بررسی مولکولی باکتری های تجزیه کننده سیانید از خاک
 • حامد نوروزی طاهری
  نام: حامد نوروزی طاهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جداسازی و شناسایی اکتینومیست های تولید کننده ترکیبات ضد باکتریایی از رسوبات بستر دریای مازندران
 • جابر عباس زاده
  نام: جابر عباس زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جداسازی و شناسایی مولکولی میکرو ارگانیسم های مقاوم به پرتو گاما از کویر لوت ایران
 • فاطمه خسروی
  نام: فاطمه خسروی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های حذف کننده سرب و ارزیابی تولید نانوذرات توسط آنها
 • محدثه صالح قمری
  نام: محدثه صالح قمری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های بیولومینسانس در دریای مازندران
 • هدی ابراهیمی
  نام: هدی ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: باکتری زایموموناس تولید کننده اتانول: جداسازی، شناسایی و بررسی مولکولی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه مازندران (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر امور دانشجویی دانشگاه مازندران (1378 - 1379)
 • مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی (1389 - 1393)
 • بنیان گذار و اولین مدیر گروه زیست شناسی (1379 - 1380)
 • مدیر گروه میکروبیولوژی (1398 - 1400)
بیشتر