09 فروردین 1402
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • لیسانس علوم اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (1399 - 1399)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر سیاست های تعدیل بر اشتغال
  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1373 - 1380)
    عنوان رساله: تاثیر نهادهای بازار کار بر هزینه های مبادله
  • فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (1369 - 1372)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی بر اشتغال
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اقتصاد توسعه اقتصاد نهادگرا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zahra Karimi Moughari (2022) Iran Labour Market under the Sanctions International Journal of New Political Economy: 3; 183-202
2
زهرا کریمی موغاری (1401) نقد کتاب معجزه ، بحران و آینده ؛ تجربه توسعه آسیای شرقی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 22; 307-330
3
سلمان قراخانی، محسن رنانی، زهرا کریمی موغاری، فرشاد مومنی (1400) ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی(مطالعه موردی پهلوی دوم) پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 11; 155-184
4
شهریار زروکی، زهرا کریمی موغاری، سحر اعتمادی (1399) تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تأکید بر نوع فعالیت مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: سال نهم شماره 36; 89-121
5
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری (1398) بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادها دولتی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 14; 287-315
6
جواد اقدس طینت، علیرضا پور فرج، زهرا کریمی موغاری (1398) : ماهیت ترکیبی تصمیم گیری :تصمیم گیری نهادی » و « بهینه سازی » جستارهای اقتصادی ایران: س 16 ، ش 32 ، پاییز و زمستان 1398; 121-147
7
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری (1398) بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8 ، شماره 14; 287-315
8
علیرضا پور فرج، زهرا کریمی موغاری، جواد اقدس طینت (1398) تجانس و اهمیت اقتصاد نهادی برای ساخت اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی: بهار 98; 91-121
9
زهرا کریمی موغاری، مهرانگیز غلامرضا (1397) تاثیر شاخص های توسعه بر درآمد مالیاتی ایران پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): نهم، شماره 33; 157-182
10
زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1397) تبیین و برآورد اشتغال غیررسمی و تحلیل عوامل موثر بر آن فصلنامه اقتصاد کاربردی: دوره 8 شماره 26; 1-15
11
زهرا کریمی موغاری، مهرداد مقصودلو، زهرا میلا علمی (1397) اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران پژوهش های اقتصادی ایران: 23، شماره 76; 85-106
12
زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1397) محاسبه و تحلیل ساختار اشتغال غیر رسمی در مناطق شهری استان کردستان فصلنامه اقتصاد کاربردی: هشتم ، شماره 26; 1-15
13
14
لیدا گوهری، زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی (1397) تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی نظریه های کاربردی اقتصاد: دوره 5 شماره 1; 183-212
15
جواد براتی، زهرا کریمی موغاری، نادر مهرگان (1396) تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 8; 99-132
16
Teimour Mohammadi, Zahra Karimi Moughari, Sahand Ebrahimi Pour Faez (2017) Gender and the Factors Affecting Child Labor in Iran iranian journal of economic studies: 6; 7-28
17
سهند ابراهیمی پورفائز، زهرا کریمی موغاری، تیمور محمدی (1396) درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده های سانسورشده؛ با به کارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری نظریه های کاربردی اقتصاد: 4; 1-34
18
زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، زریان احمدی (1396) برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: دوره 5 شماره 1 پیاپی 14; 59-80
19
زهرا کریمی موغاری، جواد براتی (1396) تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چندبُعدی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 7; 49-70
20
زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، حمیدرضا تقی پور خوئینی (1395) اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران: دوره 5 شماره 17; 99-127
21
زهرا کریمی موغاری، الهام جهان تیغ، سهند ابراهیمی پور فائز (1395) جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان پژوهش نامه زنان: 7; 155-178
22
محبوبه شاکری، احمد جعفری صمیمی، زهرا کریمی موغاری (1394) رابطه بین متغیر های نهادی و رشد اقتصادی : معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 21; 93-106
23
Amit Bhaduri, Kaustav Banerjee, Zahra Karimi Moughari (2015) Fight against unemployment: rethinking public works programs Real World Economics Review: 15; 174-186
24
زهرا کریمی موغاری، حسین اسدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نوراله اسدی (1394) عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکمشتریان یها تجاری ( مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه): 5; 205-235
25
زهرا کریمی موغاری، آزاده خرمی (1394) بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی برنامه ریزی و بودجه: 20; 143-179
26
زهرا کریمی موغاری، رامتین بیدار (1394) بررسی رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان در بازار کار ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 10; 117-140
27
زهرا کریمی موغاری، مینو نظیفی، سحر عباسپور (1392) عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: 11; 53-79
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا کریمی موغاری، شهریار زروکی، نسیم سلمان پور ملکشاه (1397) تحلیل عوامل موثر بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی ایران با تاکید بر تحصیلات رسمی اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور، ایران¡ نور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا کریمی موغاری، رامین ذوالجناحی اسکویی (1398) بررسی نقش و جایگاه اقتصادی اجتماعی بندر امیرآباد در منطقه و استان دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
کتاب
1
2
زهرا کریمی موغاری (1399) نگاهی به اقتصاد ایران چاپ دوم شابک:: ‭978-600-6545-66-0‬‬‬
3
Zahra Karimi Moughari, Javad Baraty, mohammad abdi seyyedkolaei (2019) Kicking Away the Ladder; Development Strategy in Historical Perspective ISBN: 978-964-324-423-1
4
زهرا کریمی موغاری، جواد براتی، محمد عبدی سید کلایی (1398) انداختن نردبان ؛ استراتژی توسعه در چشم اندازی تاریخی شابک:9789643244231
5
زهرا کریمی موغاری، خدیجه پری (1397) سیاستگذاری اشتغال در برنامه های توسعه ایران شابک:9786226306058
6
Zahra Karimi Moughari (2017) Full Employment and Social Justice ISBN: ISBN 978-3-319-66375-3
7
زهرا کریمی موغاری (1395) ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی؛ برنامه ای برای رشد و رونق فراگیر شابک:شمارهکتابشناسیملی: 4 68 38 54
8
زهرا کریمی موغاری، نرگس اکبرپور روشن، هدی زبیری (1394) اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی شابک:978-600-242-272-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی