1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
سیاستگذاری اشتغال در برنامه های توسعه ایران
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اشتغال ، توسعه ، ایران
سال 1397
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری ، خدیجه پری

چکیده

وضعیت بازار کار و سطح اشتغال انعکاسی از عملکرد اقتصاد است. در شرایط کاهش سرمایه گذاری و تولید بروز رونق در بازار کار ناممکن است. از آن جا که مهم ترین هدف دولت از اعمال سیاست های مختلف تسریع آهنگ رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری است، تمامی سیاست ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اشتغال تاثیر می گذارد. بدیهی است که بررسی تمامی سیاست های کلان اقتصادی (سیاست های مالی، پولی، اعتباری، ارزی و تجاری) و کلیه ی سیاست های فعال و غیر فعال بازار کار در دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران در یک کتاب نه امکان پذیر است و نه برای خواننده ی پژوهشگر جاذبه ای خواهد داشت. به همین جهت در این کتاب مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری که از سوی دولت به کار گرفته شده تا رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را شتاب بخشد، مورد بررسی قرار می گیرد.