1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده زیر بخش های منتخب صنعت در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزش افزوده ایران-روش سری زمانی ساختاری- زیربخش های صنعت- نرخ واقعی ارز
سال 1393
مجله تحقیقات اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری ، هدی زبیری ، یونس نادمی

چکیده

بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده زیر بخش های منتخب صنعت در ایران