1403/03/03
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر شوک‌های قیمت نفت بر بازده بازار سهام منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت (رهیافت رگرسیون پارامترمتغیر درطول زمان)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شوک های قیمت نفت، بازده بازار سهام، کشورهای صادرکننده نفت، رگرسیون پارامتر متغیر در طول زمان
سال 1402
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران یوسف محنت فر ، زینب رمضانی دارابی ، زهرا کریمی موغاری

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت بر بازده سهام منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از یک روش دومرحله‌ای بر اساس مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) و مدل‌های رگرسیون پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) می‌پردازد. داده‌های استفاده شده در این پژوهش برای کشورهای ایران، امارات، قطر، عربستان، کویت، الجزایر و ونزوئلا از کشورهای عضو اوپک و روسیه، مکزیک و بحرین از کشورهای عضو اوپک پلاس، در قالب دوسری داده سری زمانی ماهانه شامل داده‌های مربوط به بازار نفت و بازار سهام از سال 2000 الی 2021 می‌باشند. قیمت نفت با تفکیک کردن شوک‌های عرضه و تقاضا موردمطالعه قرار گرفته است، نتایج شواهدی از واکنش متغیر در طول زمان بازده‌های بازار سهام به شوک‌های نفتی مختلف( شوک عرضه نفت ، تقاضای کل و تقاضای نفتی) را گزارش می‌کند. علاوه بر این، بازده سهام به شوک‌های تقاضا بیشتر از شوک‌های عرضه واکنش نشان می‌دهد. همچنین، اثر شوک عرضه بر بازده سهام؛ منفی و اندک است، درحالی‌که شوک تقاضای‌کل تأثیر مثبتی بر بازده سهام کشورها به‌غیراز ایران و الجزایر دارد. شوک‌های تقاضای نفت نیز دارای اثرات مثبتی برای کشورهای روسیه،قطر و مکزیک است اما نسبت به تقاضای کل از قدرت کمتری برخوردارند. این درحالی‌است‌که این شوک، در ابتدای دوره‌های موردمطالعه برای کشورهای امارات، الجزایر، ایران،بحرین، عربستان اثر منفی و در سایر دوره‌ها اثرات معناداری ندارد.