1403/02/04
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادها دولتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نگرش- سرمایه اجتماعی-اعتماد اجتماعی
سال 1398
مجله جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران محمود باقری ، محمود شارع پور ، زهرا کریمی موغاری

چکیده

مفهوم اعتماد از مهمترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده توجه به روابط اجتماعی می باشد.