1403/02/04
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران
سال 1402
پژوهشگران امیرحسین نژادمحمد(دانشجو)، هدی زبیری(استاد راهنما)، زهرا کریمی موغاری(استاد مشاور)

چکیده

بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران