1403/02/04
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر شوک‌های قیمت نفت بر بازده بازار سهام منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت (رهیافت رگرسیون پارامترمتغیر در طول زمان)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شوک‌های قیمت نفت، بازده سهام، کشورهای صادرکننده نفت، رگرسیون متغیر در طول زمان
سال 1401
پژوهشگران یوسف محنت فر(استاد راهنما)، زهرا کریمی موغاری(استاد مشاور)، زینب رمضانی دارابی(دانشجو)

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت بر بازده سهام منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از یک روش دومرحله‌ای بر اساس VAR ساختاری(SVAR) و مدل‌های رگرسیون پارامتر متغیر در طول زمان (TVP-SVAR)می‌پردازد. داده‌های استفاده شده در این پژوهش در قالب دوسری داده سری زمانی ماهانه شامل داده‌های مربوط به بازار نفت و بازار سهام از ابتدای سال 2000 تا 2021 می‌باشند. قیمت نفت با تفکیک کردن شوک‌های عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار می‌گیرد، نتایج شواهدی از واکنش متغیر در طول زمان همه بازده‌های بازار سهام به شوک‌های نفتی مختلف را گزارش می‌کند. علاوه بر این، بازده سهام بیشتر به شوک‌های تقاضا واکنش نشان می‌دهد تا به شوک‌های عرضه. همچنین، اثر شوک عرضه بر بازده سهام به طور کلی محدود و منفی است، درحالی‌که شوک تقاضای کل تقریباً تأثیر مثبتی بر اکثر بازده سهام‌ها به غیر از ایران و الجزایر دارد. شوک‌های تقاضای خاص نفت نیز دارای اثرات مثبتی برای کشورهای روسیه،قطر و مکزیک است اما نسبت تقاضای کل از قدرت کمتری برخوردارند. این درحالی‌است‌که این شوک، در ابتدای دوره‌های مورد مطالعه تقریباً برای کشورهای دیگر اثر منفی محدود و در سایر دوره‌ها اثرات معناداری ندارد.