1403/02/04
زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302555

مشخصات پژوهش

عنوان
اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اشتغال عمومی، تور حمایتی، بازار کار
سال 1394
پژوهشگران هدی زبیری ، زهرا کریمی موغاری ، نرگس اکبرپور روشن

چکیده

وزارت کار در دو دهۀ گذشته طرح های مختلفی را برای ایجاد اشتغال در کوتاه مدت طراحی و اجرا کرده است. در برنامۀ سوم توسعه ) 83 - 1379 ( طرح ضربتی اشتغال به اجرا درآمد که در آن پی شبینی شده بود سالانه حدود 765 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود. در برنامۀ چهارم ) 1384-88 ( طرح اعطای وام به بنگا ههای زودبازده به اجرا درآمد. در این طرح به دولت اجازه داده شد که تا 50 درصد از منابع صندوق ذخیرۀ ارزی را برای سرمایه گذاری در پروژ ههای تولیدی و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی استفاده کند. به علاوه، به بانک مرکزی اجازه داده شد که تا 3 درصد از ذخایر بانکی را به پروژ ههای اشتغال زای کشاورزی، ساختمان و صنعت اختصاص دهد. این طر حها بدون تردید موفقیت هایی را به همراه داشتند و برخی از مشکلات بازار کار را حل کردند. طرح اشتغال عمومی طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با بیکاری در کوتاه مدت است. اشتغال عمومی سیاستی است که دولت ها در مواقع بحران بیکاری اعمال میک نند و تجربه ای بیش از یک قرن دارد. در دهۀ اخیر بسیاری از کشورها؛ از کشورهای پردرآمد اتحاد ۀی اروپا گرفته تا کشورهای ک مدرآمدی نظیر اتیوپی و هند، این طرح را بهک ار گرفته اند. پیشنهاد این وزارتخانه به دولت، اجرای این طرح پس از گشایش درآمدهای نفتی است. انتظار می رود پس از لغو تحری مهای ظالمانه، دولت تدبیر و امید قادر شود که با اجرای این طرح موفقیت مهمّی در مقابله با بیکاری در کوتاه مدت ب هدست آورد.