1403/04/01

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
واکاوی تأثیر گسترش شهری بر تغییرات مکانی جزیره‌ی حرارتی شهر ساری میلاد منصوری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1402)
تخمین حداکثر بارش محتمل در حوضه تالار استان مازندران به روش همدیدی همت اله رورده، طاهر صفرراد، زهرا علیخانی کشککی (1401)
Reduction in daily ambient PM2.5 pollution and potential life gain by attaining WHO air quality guidelines in Tehran Zhouxin Yin, Liansheng Zhang, hematollah roradeh, Mohammad Baaghideh, Zhiming Yang, Yunquan Zhang, Fatemeh Mayvaneh, Yuanyuan Zhang, Linjiong Liu, Kejia Hu (2022)
طراحی اقلیمی و جهت گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم شهر مبینا قلی نژاد، طاهر صفرراد، سعید زنگنه شهرکی، همت اله رورده (1398)
پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر همت اله رورده، طاهر صفرراد، هاجر شیردل (1397)
بررسی جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییر پذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل یداله یوسفی، فاطمه کاردل، همت اله رورده، مولود محتسبی خلعتبری (1396)
ارتباط الگوهای پیوند از دور بر چرخه آب در اتمسفر ایران سحر شعبانپور نوذری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396)
پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر (SVD) و خوشه بندی فازی هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396)
پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روشی نوین، مبتنی بر کاربرد نگاشت SVD و خوشه بندی فازی هاجرسادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396)
بررسی تغییرات جانبی آبراه و بستر بابلرود در بازه شهر بابل همت اله رورده، قاسم لرستانی، معصومه چراغی (1395)
تحلیل طیفی و ناحیه بندی بادهای حدی ایران همت اله رورده، یداله یوسفی، جمال قاسمی (1395)
ارزیابی میزان تاب آوری سکونتگاه ها در برابر مخاطره ی سیلاب در روستاهای منتخب حوضه ی نکارود هما درستکار گل خیلی، یداله یوسفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، همت اله رورده (1394)
برکشید توفان در خلیج فارس محمدرضا خلیل آبادی، همت اله رورده، محمد اکبری نسب (1392)
ارزیابی وتحلیل وضعیت توسعه پایدار درمناطق کلانشهرها(اصفهان) رحیم بردی آنامرادنژاد، همت اله رورده، سمیه احمدی نژاد (1392)
مقاله ارائه شده
تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی در استان مازندران همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، سید اسماعیل قریشی لاریمی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
پایان نامه
تعیین تقویم شرجی در استان گلستان شیوا اصغرپور، همت اله رورده، رضا اسماعیلی، طاهر صفرراد (1402)
بررسی روند شاخص اقلیمی TCI در استان مازندران حکیمه یونسی خانقانی، یداله یوسفی، همت اله رورده (1402)
ارتباط گرمایش جهانی با تغییرات بارش و آبدهی چشمه های کارستی کرمانشاه سجاد باقری سید شکری، همت اله رورده، طاهر صفرراد (1396)
بررسی چرخه آب در اتمسفر ایران سحر شعبانپور نوذری، طاهر صفرراد، همت اله رورده (1395)
پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی هاجر سادات حسینی، یداله یوسفی، جمال قاسمی، همت اله رورده (1395)
تحلیل امواج گرمایی و سرمایی در استان مازندران سید اسماعیل قریشی لاریمی، یداله یوسفی، جمال قاسمی، همت اله رورده (1394)