1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و پیشبینی شدت جزیره حرارتی شهر اصفهان در بازه زمانی 20 سال اخیر و تاثیر کرونا در کاهش شدت جزیره حرارتی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی و پیشبینی شدت جزیره حرارتی شهر اصفهان در بازه زمانی 20 سال اخیر و تاثیر کرونا در کاهش شدت جزیره حرارتی
سال 1402
پژوهشگران نگار عباسی(دانشجو)، یداله یوسفی(استاد مشاور)، همت اله رورده(استاد راهنما)

چکیده

بررسی و پیشبینی شدت جزیره حرارتی شهر اصفهان در بازه زمانی 20 سال اخیر و تاثیر کرونا در کاهش شدت جزیره حرارتی