1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
الگویابی بارس های فوق سنگین منجر به سیلاب رد سواحل جنوبی دریای خزر ایران طی دهه اخیر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
الگویابی بارس های فوق سنگین منجر به سیلاب رد سواحل جنوبی دریای خزر ایران طی دهه اخیر
سال 1402
پژوهشگران رضا عبدی(دانشجو)، قاسم لرستانی(استاد مشاور)، همت اله رورده(استاد راهنما)

چکیده

الگویابی بارس های فوق سنگین منجر به سیلاب رد سواحل جنوبی دریای خزر ایران طی دهه اخیر