1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روند شاخص اقلیمی TCI در استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی روند شاخص اقلیمی TCI در استان مازندران
سال 1402
پژوهشگران حکیمه یونسی خانقانی(دانشجو)، یداله یوسفی(استاد مشاور)، همت اله رورده(استاد راهنما)

چکیده

بررسی روند شاخص اقلیمی TCI در استان مازندران