29 اسفند 1401
مهران نقي زاده قمي

مهران نقی زاده قمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر-پردیس دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی-گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302473
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آمار ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: برآورد پس از گزینش تحت توابع زیان کراندار
 • فوق لیسانس آمار ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: آزمونهای استقلال برای فرایندهای تصادفی بر اساس آنتروپی
 • لیسانس آمار ، مازندران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی همگرایی متغیرهای تصادفی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • برآوردیابی E-بیزی و بیزی سلسله مراتبی
 • برآوردیابی انقباضی و انقباضی بیزی
 • فاصله های تحمل آماری
 • طرح های نمونه گیری برای پذیرش
 • آنالیز واریانس با واریانس های نابرابر
 • مقایسات چندگانه در آنالیز واریانس
 • برآورد پس از گزینش
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
مهران نقی زاده قمی، سانکو دی، منیر فتح الهی پرشه (1398) Performance of a Class of Bayesian Shrinkage Estimators Based on Rayleigh Record Data under Reflected Gamma Loss Function Journal of the Iranian Statistical Society: 18; 155-172
4
farzane alirezaii, Abbass Ghanbabri-Niaki, hamidreza joshaghani, Mehran Naghizadeh Qomi (2019) effect of Aerobic Interval Training on Plasma Apolipoprotein M Levels in Young Men Medical Labolatory Journal: 13; 1-5
5
S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi (2019) A note on computing Bayesian tolerance intervals in exponential distribution based on $k$-record values Novi Sad Journal of Mathematics: 49; 23-31
6
derek young, Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour (2019) Approximate confidence and tolerance limits for the discrete Pareto distribution for characterizing extremes in count data STATISTICA NEERLANDICA: 73(1); 4-21
7
azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2018) Shrinkage and Bayesian Shrinkage Estimation of the Expected Length of a M/M/1 Queue System journal of statistical research of iran: 15; 301-316
8
Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, Bakhtiyar Tartibiyan, Dordi Ghojegh, Mehran Naghizadeh Qomi (2018) The Response of Brain Kisspeptin and Glycogen at Different Times to Acute Aerobic Exercise with and Without Glucose Solution Consumption in Male Rats journal of clinical research in paramedical sciences: 7(2); 1-5
9
مهران نقی زاده قمی، زهره مهدی زاده، حمیدرضا زارعی فرد (1397) آزمون-برآوردیابی انقباضی در توزیع رایلی و کاربرد آن در داده های سانسور شده نوع دوم علوم آماری: 12; 223-237
10
Amir Taghipour, Abbass Ghanbabri-Niaki, shirin hakemi, Mehran Naghizadeh Qomi, mohammad mehdi moghnibashi (2018) Effect of 12 Weeks of Intense Endurance Training and Bee Pollen Consumption on ABCA1Gene Expression in Small Intestine, Liver and Gastrocnemius Muscle of Male Rats Medical laboratory Journal: 12; 11-16
11
آزاده کیاپور، مهران نقی زاده قمی (1396) تصمیم سازی بهینه در مدل گاما گزینش شده تحت یک تابع زیان تعمیم یافته مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: دوره 14، شماره 4; 35-44
12
مهران نقی زاده قمی، مریم وحیدیان (1396) محاسبه سطح دقت حدود تحمل برای طول عمر سیستم های k از n علوم آماری: 11; 345-355
13
Mehran Naghizadeh Qomi (2017) Improved Estimation in Rayleigh Type-II Censored Data under a Bounded Loss Utilizing a Point Guess Value Journal of the Iranian Statistical Society: 16; 51-66
14
Mehran Naghizadeh Qomi (2017) Bayesian shrinkage estimation based on Rayleigh type-II censored data COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 46; 9859-9868
15
16
مهران نقی زاده قمی، آزیتا نوروزی فیروز (1395) مقایسه مونت کارلویی فاصله های تحمل تقریبی برای توزیع پواسون پژوهش های ریاضی: 2; 81-96
17
عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، ایوب سعیدی، صادق اردشیری، مهران نقی زاده قمی (1395) تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: دوره 12، شماره 24; 83-94
18
leila barmoodeh, Mehran Naghizadeh Qomi (2017) Pretest Shrinkage Estimators for the Shape Parameter of a Pareto Model using Prior Point Knowledge and Record Observations Metodološki zvezki - Advances in Methodology and Statistics: 14; 49-59
19
azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2017) Equal-tailed and shortest Bayesian tolerance intervals based on exponential k-records COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 46; 3949-3956
20
Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour (2017) Shortest tolerance intervals controlling both tails of the exponential distribution based on record values COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 46; 271-279
21
آزاده کیاپور، مهران نقی زاده قمی (1395) یک بازه تحمل تقریبی برای متغیر تصادفی پواسون-لیندلی اندازه-اریب علوم آماری: 10; 299-316
22
Abbass Ghanbabri-Niaki, rohollah Haghshenass, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in active young men International Journal of Applied Exercise Physiology: Vol 5 No 4; 9-18
23
مهران نقی زاده قمی، آزیتا نوروزی فیروز (1395) محاسبه فاصله های تحمل برای متغیر تصادفی دوجمله ای اندیشه آماری: 21; 35-39
24
امیر تقی پور، عباس قنبری نیاکی، مهران نقی زاده قمی، محمد مهدی مغنی باشی (1395) تاثیر تمرین استقامتی با مصرف گرده گل بر بیان ژن ABCA1 و apoA1 در عضله موش صحرایی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 74; 530-534
25
Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour, derek young (2016) Approximate tolerance intervals for the discrete Poisson–Lindley distribution JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 86; 841-854
26
S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi, Arturo Fernadez (2016) Tolerance limits for minimal repair times of a series system with Rayleigh distributed component lifetimes APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 40; 3153-3163
27
azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2016) Shrinkage Preliminary Test Estimation under a Precaution- ary Loss Function with Applications on Records and Cen- sored Data Journal of the Iranian Statistical Society: 15; 73-85
28
Abbass Ghanbabri-Niaki, rouhollah haghshenas gatabi, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in young College men International Journal of Applied Exercise Physiology: 5; 9-18
29
مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مریم وحیدیان (1394) فاصله تحمل دوطرفه برای توزیع نمایی براساس رکوردها اندیشه آماری: 20; 1-9
30
الهام گندمکار، منصور اسلامی، مهران نقی زاده قمی، امین گندمکار (1394) تأثیر کفش ناپایدار بر حداکثر فشار در سه ناحیه کف کفش در دختران با کف پای صاف و سالم پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 11; 119-126
31
Mehran Naghizadeh Qomi, leila barmoodeh (2015) Shrinkage Testimation in Exponential Distribution based on Records under Asymmetric Squared Log Error Loss journal of statistical research of iran: 12; 225-238
32
Mehran Naghizadeh Qomi, nader nematollahi, ahmad parsian (2015) On admissibility and inadmissibility of estimators after selection under reflected gamma loss function Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: 44; 1109-1124
33
مهران نقی زاده قمی، آزاده کیاپور (1392) برآورد مقدار e به کمک متغیرهای تصادفی زمان توقف اندیشه آماری: 36; 35-38
34
ریحانه دلبری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، مهران نقی زاده قمی (1392) بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی FABP5 پس از یک دوره تمرینات هوازی با شدت فزاینده در زنان دارای وزن طبیعی و اضافه وزن ورزش و علوم زیست حرکتی: 5; 44-52
35
مهران نقی زاده قمی، شکوفا کبیری (1391) ضریب همبستگی رشته ای اندیشه آماری: 17; 77-80
36
Mehran Naghizadeh Qomi, nader nematollahi, ahmad parsian (2012) Estimation After Selection Under Reflected Normal Loss Function COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 41; 1040-1051
37
Mehran Naghizadeh Qomi, nader nematollahi, ahmad parsian (2010) On Estimation Following Selection with Applications on k-Records and Censored Data Journal of the Iranian Statistical Society: 9; 149-169
مقاله ارائه‌شده
1
Mehran Naghizadeh Qomi, Shagayegh Ghafouro, azadeh kiapour (2022) E-Bayesian estimation in Chen distribution based on type-II censored data under different loss functions 53th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Behshahr
2
Mehran Naghizadeh Qomi, zohreh mahdizadeh (2021) Two stage shrinkage pretest procedure under a reflected gamma loss function 52nd Annual Iranian Conference, Iran, Kerman
3
4
Mehran Naghizadeh Qomi, zohreh mahdizadeh (2021) Numerical Evaluation of Sample Sizes in Two Stage Pretest Estimation from a Rayleigh Distribution The 51th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Kashan
5
Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour (2020) E-Bayesian and Hierarchical Bayesian Estimation of Risk Premium 15th Iranian Statistics Conference, Iran, Yazd
6
azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2020) E-Bayesian and Hierarchical Bayesian Estimation in a Family of Distributions The 6th Seminar on Reliability Theory and its Applications, Iran, Babolsar
7
Mehran Naghizadeh Qomi, zahra khoshkho (2018) Double stage estimation in exponential distribution with non sample prior information 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Tehran
8
مهران نقی زاده قمی، منیر فتح الهی پرشه (1396) رهیافت بیزی با وجود حدس نقطه ای برای برآورد پارامتر توزیع نمایی دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ رودسر
9
azadeh kiapour, Mehran Naghizadeh Qomi (2017) Some Bayes estimation strategies in exponential distribution under a weighted loss function 2nd National and 1th International Conference on Soft Computing, Iran, Roudsar
10
مهران نقی زاده قمی، مریم وحیدیان (1396) تعیین حجم نمونه بهینه با استفاده از حدود تحمل برای طول عمر سیستم های k از n سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، ایران¡ مشهد
11
مهران نقی زاده قمی، منیر فتح الهی پرشه (1396) برآوردیابی انقباضی بیزی برای پارامتر توزیع نمایی تحت تابع زیان البیاتی دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، ایران¡ بابلسر
12
مهران نقی زاده قمی، زهره مهدی زاده (1396) برآورد پیش آزمون انقباضی در توزیع نمایی در حضور پارامتر مزاحم دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، ایران¡ بابلسر
13
Mehran Naghizadeh Qomi, azadeh kiapour (2016) Improving the MLE of the location parameter of a Normal Population under Reflected Normal Loss The 47th annual Iranian mathematics conference, iran, Karaj
14
Mehran Naghizadeh Qomi, leila barmoodeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2016) Shrunken test estimators for the exponential scale parameter based on records 13th iranian statistics conference, Iran, Kerman
15
آزیتا نوروزی فیروز، مهران نقی زاده قمی، حمید مسافری قمی (1394) مقایسه و ارزیابی فواصل مختلف تحمل برای توزیع دوجمله ای } دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، ایران¡ یزد
16
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی، سارا نیازی (1393) The Marshall-Olkin Extended Rayleigh Distribution چهل و پنجمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران، ایران¡ سمنان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین فیاض موقر، سید باقر میر اشرفی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده، معصومه اکبری لاکه، مهرناز محمدپور، مهران نقی زاده قمی، احمد پوردرویش (1396) ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران شرکت برق منطقه ای مازندران
پایان‌نامه
1
مهسا سلیمانی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی، افشین فیاض موقر (1398) طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل
2
فیروزه باستان، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398) برآوردیابی و پیش بینی در توزیع پواسن-نمایی بر اساس داده های ترتیبی
3
مهسا رنجبر، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) مقایسه روش های مختلف آنالیز واریانس یک طرفه در شرایط ناهمسانی واریانس ها
4
5
عالیه توماج، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1397) استنباط آماری برای چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های جهش یافته
6
فاطمه احمدی بندارخیلی، ضیاء فلاح محمدی، مهران نقی زاده قمی (1397) اثر چهار هفته تمرین اختیاری (چرخ دوار پیچیده و معمولی) بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار
7
8
9
فرزانه علیرضایی، عباس قنبری نیاکی، مهران نقی زاده قمی، حمیدرضا جوشقانی (1397) پاسخ اپولیپوپروتئین های M و O پلاسمایی و ذرات HDL و نیم رخ لیپیدی به تمرین هوازی در مردان جوان
10
مرجان عالیشاه پرکو، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397) طرح های نمونه گیری برای پذیرش بر اساس آزمون های عمر بریده شده
11
12
13
مظلومه یحیایی خارکشی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1396) برآوردیابی و پیش بینی بیزی برای توزیع رایلی
14
15
16
فرزانه بلورکان جهانتیغ، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی، مهران نقی زاده قمی (1395) تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی
17
امیرحسین حیدرقلیزاده بایی، ضیاء فلاح محمدی، مهران نقی زاده قمی (1395) پارزیابی میزان آمادگی جسمانی مردان 15 تا 65 سال مازندران
18
فاطمه مهدیزاده، ضیاء فلاح محمدی، مهران نقی زاده قمی (1395) تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی بدنی زنان 15 تا 65 سال اقشار مختلف استان مازندران
19
20
21
لیلا برموده، مهران نقی زاده قمی، افشین فیاض موقر (1395) برآوردگرهای انقباضی برای پارامترهای توزیع های نمایی و پارتو
22
فریده گرجی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1395) مباحثی در فاصله های تحمل برای توزیع نرمال
23
میلاد امین زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1394) استنباط بیزی برای توزیع های رایلی و تاپ لئون بر اساس داده های رکوردی
24
آزیتا نوروزی فیروز، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394) محاسبه فاصله تحمل برای برخی متغیرهای تصادفی گسسته
25
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهران نقی زاده قمی (1397) Normal tolerance interval procedures دانشکده علوم ریاضی
2
Mehran Naghizadeh Qomi (2016) Bayesian shrinkage estimation based on Rayleigh type-II censored data دانشگاه مازندران

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: مریم وحیدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: فاصله های تحمل کلاسیک و بیزی در توزیع نمایی
 • نام و نام خانوادگی: آزیتا نوروزی فیروز
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: محاسبه فاصله تحمل برای برخی از متغیرهای تصادفی گسسته
 • نام و نام خانوادگی: فریده گرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: مباحثی در فاصله های تحمل برای توزیع نرمال
 • نام و نام خانوادگی: لیلا برموده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآوردگرهای انقباضی برای پارامتر توزیع های نمایی و پارتو
 • نام و نام خانوادگی: زهره مهدی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: آزمون برآوردگرهای انقباضی در برخی توزیع های طول عمر
 • نام و نام خانوادگی: منیر فتح الهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآوردگرهای انقباضی بیزی
 • نام و نام خانوادگی: مظلومه یحیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآورد و پیش بینی بیزی در توزیع رایلی
 • نام و نام خانوادگی: مرجان عالیشاه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: طرح های نمونه گیری برای پذیرش براساس آزمون های عمر بریده شده
 • نام و نام خانوادگی: فاطمه کجوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار
  پایان نامه: برآوردگرهای انقباضی و پیش آزمون انقباضی برای برخی مشخصه های قابلیت اعتماد در توزیع نمایی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی (1400 - 1400)
 • مدیر گروه آمار (1395 - 1399)
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • دوره مقدماتی SPSS (1399 )
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

روز آمار (سال 1394) روز آمار (سال 1395) روز آمار (سال 1396) هفته پژوهش (سال 1396) روز آمار (سال 1397)