03 شهریور 1398

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 011-35302533
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017) Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? International Journal of Agricultural Management and Development: Volume 7, Issue 4; 407-413
2
amir mansour tehranchian, mohammad abdi seyyedkolaei (2017) The Impact of Oil Price Volatility on the Economic Growth in Iran: An Application of a Threshold Regression Model International Journal of Energy Economics and Policy: Vol 7, No 4; 165-171
مقاله ارائه‌شده
1
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور (1398) بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
2
محمد عبدی سید کلایی، فرشته حسین زاده (1397) بررسی تأثیر اعتبارات عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
3
محمد عبدی سید کلایی، هادی شریعت زاده (1397) بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر رشد بخش صنعت ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!