1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات درس

عنوان اقتصاد توسعه
شماره 61430004
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز اقتصادخرد و اقتصاد کلان
توضیحات