1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تجارت خارجی و کارایی نهادی بر سرمایه انسانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اثر تجارت خارجی و کارایی نهادی بر سرمایه انسانی
سال 1402
پژوهشگران نیلوفر کلانتری بنگر(دانشجو)، محمد عبدی سید کلایی(استاد مشاور)، هدی زبیری(استاد راهنما)

چکیده

اثر تجارت خارجی و کارایی نهادی بر سرمایه انسانی