1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار گله ای، هیجانات و نوسانات بازار سهام در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رفتار گله ای، احساسات، شاخص کل، شاخص 50 شرکت فعال تر، کووید_19، نوسانات
سال 1400
پژوهشگران سید علیرضا حسینی(دانشجو)، محمد عبدی سید کلایی(استاد مشاور)، مجید آقایی(استاد راهنما)

چکیده

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از منابع تامین مالی شرکت ها و محلی برای سرمایه گذاری پس اندازهای افراد جامعه در سالیان اخیر سرمایه های بسیاری را به خود جذب کرده است. در این تحقیق وجود یا عدم وجود رفتار گله ای در بازار بورس ایران با بررسی رفتار شاخص کل قیمت سهام و شاخص قیمت 50 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. تخمین و تجزیه و تحلیل وجود رفتار گله ای در بازار بورس ایران با استفاده از داده های روزانه طی دوره های مختلف زمانی از سال 1394 تا 1399 با استفاده ازروش حداقل مربعات معمولی و رویکرد رگرسیون چارکی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق تایید کننده وجود رفتار گله ای طی کل دوره زمانی مورد بررسی در اکثر چارک ها (چارک 0.05 تا چارک 0.75) در هر دو شاخص کل و 50 شرکت فعال تر می باشد. رفتار گله ای قبل از افزایش نرخ ارز(دلار آمریکا) در هر دو شاخص وجود داشته است، اما پس از افزایش نرخ ارز رفتار گله ای در چارک ها کمتر مشاهده شده-است. نتایج نشان دهنده وجود رفتار گله ای قبل از شیوع ویروس کووید_19 می باشد.اما پس از شیوع ویروس رفتار گله ای کمتر مشاهده شده است. همین طور رفتار گله ای در هر دو بازار افزایشی و کاهشی در شاخص های مورد نظر قابل مشاهده می باشد. در انتها تأثیر رفتار گله ای بر احساسات سرمایه گذاران در نیمی از چارک ها در شاخص های مورد نظر، مشهود بوده است.