1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات درس

عنوان اقتصاد توسعه-نظریه های توسعه اقتصادی
شماره 6110006-6120118
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز اقتصادخرد 2 و اقتصاد کلان 2
توضیحات