1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر بازدهی بیت کوین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
احساسات سرمایه‌گذار، رمز ارز، بیت‌کوین، خودرگرسیون برداری (VAR)
سال 1401
پژوهشگران زهرا محسنی کلاگر(دانشجو)، محمد عبدی سید کلایی(استاد مشاور)، مهدیه رضاقلی زاده(استاد راهنما)

چکیده

کی از انواع بازارهای مالی که طی سال های اخیر توجه افراد زیادی را در سراسر دنیا به خود جلب نموده است، بازار رمزارزها می باشد. علیرغم این که معامله در بازار رمزارزها بر اساس تحلیل و استراتژی‌های مختلف می باشد، اما نتایج مطالعات مختلف حاکی از این است که بخش عمده‌ای از معامله‌گران، بر اساس احساسات تصمیم می‌گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر سعی بر این است که ادبیات مربوط به نقش احساسات سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها (با تاکید بر بیت‌کوین) بررسی شده و تاثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر بازدهی بیت‌کوین طی دوره زمانی 2019 تا پایان 2020 و با استفاده از داده‌های سری زمانی روزانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی، روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذاران (شامل شاخص حجم معاملات، شاخص ترس و طمع، قیمت یورو دلار، قیمت اونس طلا، شاخص جستجوی گوگل، شاخص S&P500، شاخص انجمن انفرادی آمریکا و شاخص شادی سرمایه‌گذاران) و بازدهی بیت‌کوین، تجزیه‌و‌تحلیل گردید. نتایج حاصل از یافته‌های این تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی بین شاخص ترس و طمع، قیمت یورو دلار، قیمت اونس طلا، شاخص جستجوی گوگل و S&P500 با بازدهی بیت‌کوین بوده و رابطه مثبت بین شاخص انجمن انفرادی آمریکا، شاخص شادی سرمایه‌گذاران و شاخص حجم معاملات بیت‌کوین با بازدهی بیت‌کوین را نشان می‌دهد.