1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
بازبینی رابطه ی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه ی زمان– فرکانس
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رشد اقتصادی، تورم، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل حوزه ی زمان– فرکانس.
سال 1399
مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عبدی سید کلایی ، صالح طاهری بازخانه

چکیده

رابطه ی میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی رو به رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست-یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه ی زمان– فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند که در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.