16 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی (1384 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Somayeh Nemati, Zahra Rezaei Kalansara (2022) A low-cost computational method for solving nonlinear fractional delay differential equations Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 114; 1-15
2
Nguyen Huy Tuan, Somayeh Nemati, Roghayeh Moallem Ganji, Hossein Jafari (2022) Numerical solution of multi-variable order fractional integro-differential equations using the Bernstein polynomials ENGINEERING WITH COMPUTERS: 38; 139–147
3
ُُSohrab Bazm, Pedro Lima, Somayeh Nemati (2021) Analysis of the Euler and trapezoidal discretization methods for the numerical solution of nonlinear functional Volterra integral equations of Urysohn type JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 398; 1-11
4
sedigheh Sadeghi, Hossein Jafari, Somayeh Nemati (2021) Solving fractional Advection-diffusion equation using Genocchi operational matrix based on Atangana-Baleanu derivative Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series S: 14(10); 3747-3761
5
Somayeh Nemati, Pedro Lima, Delfim F.M. Torres (2021) Numerical Solution of Variable-Order Fractional Differential Equations Using Bernoulli Polynomials Fractal and Fractional: 5; 1-16
6
Hossein Jafari, Somayeh Nemati, Roghayeh Moallem Ganji (2021) Operational matrices based on the shifted fifth-kind Chebyshev polynomials for solving nonlinear variable order integro-differential equations advances in difference equations: 435; 1-14
7
8
Somayeh Nemati (2021) A Numerical Approach for Approximating Variable-Order Fractional Integral Operator Operator Theory: Advances and Applications: 282; 493-513
9
Somayeh Nemati, Pedro Lima, Delfim F.M. Torres (2021) Numerical solution of a class of third-kind Volterra integral equations using Jacobi wavelets NUMERICAL ALGORITHMS: 86; 675–691
10
11
Roghayeh Moallem Ganji, Hossein Jafari, Somayeh Nemati (2020) A new approach for solving integro-differential equations of variable order JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 379; 1-13
12
S. Sedighe Sadeghi, Hossein Jafari, Somayeh Nemati (2020) Operational matrix for Atangana–Baleanu derivative based on Genocchi polynomials for solving FDEs CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 135; 1-6
13
Somayeh Nemati, Pedro Lima, Salameh Sedaghat (2020) Legendre wavelet collocation method combined with the Gauss-Jacobi quadrature for solving fractional delay-type integro-differential equations APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS: 149; 99-112
14
15
Somayeh Nemati, Pedro Lima, Delfim F.M. Torres (2019) A numerical approach for solving fractional optimal control problems using modified hat functions Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 78; 1-14
16
Somayeh Nemati (2018) An Efficient Operational Matrix Method for Solving a Class of Two-Dimensional Singular Volterra Integral Equations Journal of Mathematical Sciences and Modelling: 1 (3); 192 - 201
17
Somayeh Nemati, Anas Al-Haboobi (2018) Numerical Solution of Multi-Order Fractional Differential Equations Using Generalized Sine-Cosine Wavelets Universal Journal of Mathematics and Applications: Volume 1, Issue 4; 215 - 225
18
سمیه نعمتی، یداله اردوخانی (1397) حل عددی مسائل کنترل بهینه کسری تأخیری با استفاده از توابع کلاهی بهبود یافته پژوهش های ریاضی: 4 (2); 241-258
19
Somayeh Nemati, Pedro Lima, Salameh Sedaghat (2018) An effective numerical method for solving fractional pantograph differential equations using modification of hat functions APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS: 131; 174-189
20
21
Salameh Sedaghat, Somayeh Nemati, Yadollah Ordokhani (2018) Convergence Analysis of Spectral Method for Neutral Multipantograph Equations Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: -; 1-8
22
Salameh Sedaghat, Somayeh Nemati, Yadollah Ordokhani (2017) Application of the hybrid functions to solve neutral delay functional differential equations INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS: 94 (3); 503-514
23
Somayeh Nemati, Salameh Sedaghat, Iraj Mohammadi (2016) A fast numerical algorithm based on the second kind Chebyshev polynomials for fractional integro-differential equations with weakly singular kernels JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 308; 231-242
24
Somayeh Nemati, Afshin Babaei, Salameh Sedaghat (2016) A numerical Algorithm Based on Chebyshev Polynomials for Solving some Inverse Source Problems پژوهش های ریاضی: 2; 47-68
25
Somayeh Nemati (2016) A spectral method based on the second kind Chebyshev polynomials for solving a class of fractional optimal control problems sahand communications in mathematical analysis: 4 (1); 15-27
26
Somayeh Nemati, Salameh Sedaghat (2016) Matrix method based on the second kind Chebyshev polynomials for solving time fractional diffusion-wave equations Journal of Applied Mathematics and Computing: 51; 189-207
27
Somayeh Nemati, Yadollah Ordokhani, Iraj Mohammadi (2015) Application of the second-kind Chebyshev polynomials for the nonlinear age-structured population models University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics: 77; 155-166
28
Somayeh Nemati (2015) Numerical solution of Volterra–Fredholm integral equations using Legendre collocation method JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 278; 29-36
مقاله ارائه‌شده
1
سمیه نعمتی (1401) حل یک مدل اپیدمی SEIRS-a با استفاده از توابع کلاهی دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، ایران¡ بابلسر
2
Somayeh Nemati, Alaa Mohammed Alwan (2022) Application of hybrid Bernoulli functions in solving a general class of multi-order fractional differential equations 53th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Behshahr
3
سمیه نعمتی، فائزه باکوئی (1400) حل عددی معادلات دیفرانسیل پانتوگراف کسری غیرخطی با شرایط مرزی با استفاده از چندجمله ای های ژاکوبی چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ واجارگاه
4
سمیه نعمتی، زهرا رضائی کلانسرا (1400) حل عددی معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی با استفاده از توابع کلاهی تعمیم یافته پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران، ایران¡ کرمان
5
سمیه نعمتی، سیده الهام سادات اشکور (1397) کاربرد چندجمله ای های چبیشف در حل عددی مسأله کنترل بهینه کسری تأخیری چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران - ایران، تهران- 01 تا 04 شهریور 1397، ایران¡ تهران
6
سمیه نعمتی، هدی فتحی کارمزدی (1397) حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری تأخیری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران - ایران، تهران- 01 تا 04 شهریور 1397، ایران¡ تهران
7
Somayeh Nemati, Pedro Lima (2018) Numerical solution of a third-kind Volterra integral equation using an operational matrix technique 2018 European Control Conference (ECC), Cyprus, Limassol
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
الهه یوسفیان مقدم، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1396) روش عددی سینک برای حل معادلات انتگرال کسری
2
صدیقه بنی هاشمی، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1395) کاربرد روش ها ی منظم سازی در حل مسائل بدوضع کسری
3
مریم ابراهیمی امیری، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی، سمیه نعمتی (1395) بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی
4
مریم ابراهیمی امیری، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی، سمیه نعمتی (1395) بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی
کتاب
1
افشین بابائی، سمیه نعمتی، فرید صمصامی (1396) محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا شابک:978-600-8448-77-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی