1403/03/31
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی با استفاده از توابع کلاهی تعمیم یافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی، توابع کلاهی تعمیم یافته، ماتریس های عملیاتی
سال 1400
پژوهشگران سمیه نعمتی ، زهرا رضائی کلانسرا

چکیده

در این مقاله، با استفاده از توابع کلاهی تعمیم یافته به حل عددی دسته ای از معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی می پردازیم که مشتق کسری در آن از نوع کاپوتو در نظر گرفته می شود. ابتدا، به معرفی توابع کلاهی تعمیم یافته و ماتریس های عملیاتی متناظر با این توابع می پردازیم. سپس، برای حل مسأله مورد نظر، توابع موجود در آن با استفاده از توابع پایه ای تقریب زده می شوند. با به کارگیری خواص توابع کلاهی تعمیم یافته دستگاهی از معادلات جبری غیرخطی حاصل می شود که با حل آن ضرایب مجهول تعیین می شود. با جایگذاری مقادیر حاصل، تقریبی از جواب مسأله به دست می آید. در پایان، با ارایه یک مثال کارآیی و دقت روش پیشنهادی نشان داد می شود.