18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی با استفاده از توابع کلاهی تعمیم یافته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی، توابع کلاهی تعمیم یافته، ماتریس های عملیاتی
پژوهشگران سمیه نعمتی (نفر اول) ، زهرا رضائی کلانسرا (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، با استفاده از توابع کلاهی تعمیم یافته به حل عددی دسته ای از معادلات دیفرانسیل تأخیری کسری غیرخطی می پردازیم که مشتق کسری در آن از نوع کاپوتو در نظر گرفته می شود. ابتدا، به معرفی توابع کلاهی تعمیم یافته و ماتریس های عملیاتی متناظر با این توابع می پردازیم. سپس، برای حل مسأله مورد نظر، توابع موجود در آن با استفاده از توابع پایه ای تقریب زده می شوند. با به کارگیری خواص توابع کلاهی تعمیم یافته دستگاهی از معادلات جبری غیرخطی حاصل می شود که با حل آن ضرایب مجهول تعیین می شود. با جایگذاری مقادیر حاصل، تقریبی از جواب مسأله به دست می آید. در پایان، با ارایه یک مثال کارآیی و دقت روش پیشنهادی نشان داد می شود.