1403/03/24
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات درس

عنوان مبانی آنالیز عددی
شماره 51110143
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات