18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات درس

عنوان مبانی آنالیز عددی
شماره 51110143
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

توليد خطا
(20/24 مگابایت)
انتشار خطا
(18/07 مگابایت)
خطاي محاسبه توابع
(21/48 مگابایت)
حل عددي معادلات غيرخطي-تعيين حدود ريشه
(34/86 مگابایت)
روش دو بخشي
(33/46 مگابایت)