1403/02/04
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
حل یک مدل اپیدمی SEIRS-a با استفاده از توابع کلاهی درجه سوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ویروس سین‌سیشیال تنفسی انسانی، توابع کلاهی درجه سوم، دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری
سال 1402
مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
شناسه DOI
پژوهشگران سمیه نعمتی

چکیده

در این مقاله، به حل عددی دستگاهی از معادلات دیفرانسیل کسری، که مدل ریاضی مربوط به یک بیماری اپیدمی است، پرداخته می‌شود. برای این منظور، ابتدا توابع کلاهی درجه سوم و خواص آنها معرفی می‌شوند. پس از آن، با استفاده از بسط توابع موجود در دستگاه بر اساس توابع پایه‌ای، مسأله مورد نظر به دستگاهی از معادلات جبری تبدیل می‌شود که می‌توان آن را با روش‌های تکراری حل کرد. سپس، با حل مسأله با توجه به داده‌های اولیه مشخص و مقایسه نتایج حاصل با داده‌های واقعی گزارش شده، کارآیی روش نشان داده می‌شود.