1403/03/31
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی معادلات دیفرانسیل پانتوگراف کسری غیرخطی با شرایط مرزی با استفاده از چندجمله ای های ژاکوبی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادله دیفرانسیل پانتوگراف کسری، شرایط مرزی، معادله انتگرال ولترا-فردهلم، چندجمله ای های ژاکوبی، انتگرال گیری گاوس-ژاکوبی
سال 1400
پژوهشگران سمیه نعمتی ، فائزه باکوئی

چکیده

در این پژوهش، یک روش عددی بر پایه ی چندجمله ای های ژاکوبی برای حل معادلات دیفرانسیل پانتوگراف کسری غیر خطی با شرایط مرزی معرفی می شود. ابتدا، معادله دیفرانسیل به صورت یک معادله انتگرال ولترا-فردهلم معادل بیان می شود. سپس، چندجمله ای های ژاکوبی و روش انتگرال گیری گاوس-ژاکوبی به همراه نقاط هم محلی نیوتن-کاتس برای تبدیل معادله انتگرال حاصل به دستگاهی از معادلات جبری غیر خطی استفاده می شود. در آخر، با در نظر گرفتن چند مثال و محاسبه خطاهای L^"2" و L^∞، کارایی و دقت روش پیشنهادی نشان داده می شود.