1403/02/04
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر دانشگاهی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر برتر از دانشکده علوم ریاضی
سال 1401
پژوهشگران سمیه نعمتی

چکیده

وارد کردن رتبه ضروری است، ولی رتبه ای اطلاع رسانی نشده بود