1403/03/24
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری تأخیری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تأخیری، موجک چبیشف نوع دوم، نقاط هم محلی، مشتق کاپوتو
سال 1397
پژوهشگران سمیه نعمتی ، هدی فتحی کارمزدی

چکیده

در این مقاله، با استفاده از یک روش طیفی بر اساس موجک چبیشف نوع دوم به حل دسته ای از معادلات انتگرال-دیفرانسیل تأخیری می پردازیم. ابتدا تقریبی از تابع مجهول را با استفاده از موجک چبیشف در نظر می گیریم. سپس با جایگذاری این تقریب در معادله موردنظر و هم محلی معادله حاصل در گره های چبیشف انتقال یافته نوع اول، دستگاهی از معادلات جبری غیر خطی حاصل می شود. همچنین، با توجه به این تقریب، معادلات مورد نیاز برای ایجاد یک دستگاه با جواب منحصر به فرد، با توجه به شرایط اولیه یا کرانه ای تولید می شوند. با حل دستگاه حاصل، ضرایب مجهول جواب معادله حاصل می شوند. درآخر، با یک مثال کارایی و دقت بالای این روش نشان داده می شود.