18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری تأخیری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تأخیری، موجک چبیشف نوع دوم، نقاط هم محلی، مشتق کاپوتو
پژوهشگران سمیه نعمتی (نفر اول) ، هدی فتحی کارمزدی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، با استفاده از یک روش طیفی بر اساس موجک چبیشف نوع دوم به حل دسته ای از معادلات انتگرال-دیفرانسیل تأخیری می پردازیم. ابتدا تقریبی از تابع مجهول را با استفاده از موجک چبیشف در نظر می گیریم. سپس با جایگذاری این تقریب در معادله موردنظر و هم محلی معادله حاصل در گره های چبیشف انتقال یافته نوع اول، دستگاهی از معادلات جبری غیر خطی حاصل می شود. همچنین، با توجه به این تقریب، معادلات مورد نیاز برای ایجاد یک دستگاه با جواب منحصر به فرد، با توجه به شرایط اولیه یا کرانه ای تولید می شوند. با حل دستگاه حاصل، ضرایب مجهول جواب معادله حاصل می شوند. درآخر، با یک مثال کارایی و دقت بالای این روش نشان داده می شود.