1403/02/04
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در کمیته علمی همایش
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
همایش ریاضیات زیستی
سال 1401
پژوهشگران سمیه نعمتی ، افشین بابائی

چکیده

دانشگاه مازندران، میزبان دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، از 19 تا 21 بهمن ماه 1401 می باشد، شرکت کنندگان با ارائه مقالات و مطالب خود جایگاه و نقش فن اوری نوین به عنوان یکی از ملزومات اساسی هر کشور در مسیر توسعه در جهان امروز و همچنین اهمیت آموزش و مدیریت بهره گیری از این تکنولوژی ها و تاثیر متقابل آن بر فرهنگ جامعه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.