18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات درس

عنوان جبر خطی عددی
شماره 51110017
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات