18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش ها ی منظم سازی در حل مسائل بدوضع کسری
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مسائل بدوضع؛ منظم سازی؛ تفاضلات متناهی؛ روش مالیفیکیشن؛ روش مارچینگ.
پژوهشگران صدیقه بنی هاشمی (دانشجو) ، افشین بابائی (استاد راهنما) ، سمیه نعمتی (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، حل عددی مسئله انتشار معکوس کسری- زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. چون این دسته از مسائل، به دلیل وجود اختلال در شرایط، جزء مسائل بدوضع به حساب می آیند، از روش منظم سازی در حل مسئله استفاده می شود. منظم سازی مالیفیکیشن و روش عددی مارچینگ برای حل این مسئله ارائه شده است. با بکارگیری روش مالیفیکیشن، مسئله منظم سازی شده را فرمول بندی کرده و سپس با استفاده از روش عددی مارچینگ به حل مسئله می پردازیم. پارامتر منظم سازی با قاعده اعتبار سنجی تعمیم یافته تعیین می شود. در ادامه پایداری و آنالیز خطای روش مارچینگ بررسی شده و برخی از مثال های عددی برای روش ارائه شده، مورد بررسی قرار می گیرد.