1403/05/02
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با روش های ریاضی در بازسازی تصاویر
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ازسازی و بهبود تصاویر، نرم افزاری مورد استفاده برای بازسازی تصویر
سال 1397
پژوهشگران سمیه نعمتی

چکیده

در این کارگاه، شرکت کنندگان با اصول توموگرافی کامپیوتری (Computed Tomography) و همچنین رادیوگرافی صنعتی آشنایی پیدا کرده و با روش های ریاضی برای بازسازی و بهبود تصاویر حاصل از دستگاه سی تی اسکن و اسکنرهای صنعتی آشنایی پیدا خواهند کرد. همچنین در ادامه با استفاده از نرم افزار متلب، برخی از این روش ها بر روی داده های دستگاه سی تی اسکن پیاده خواهد شد. سرفصل و ریز مطالب: بخش اول: آشنایی با مساله بازسازی تصاویر پزشکی به عنوان یک مساله معکوس بخش دوم: آشنایی با اصول ریاضی حاکم بر مسائل بازسازی تصویر بخش سوم: آشنایی با چندین روش تکراری برای بازسازی تصاویر پزشکی و رادیوگرافی صنعتی بخش چهارم: آشنایی با یکی از بسته های نرم افزاری مورد استفاده برای بازسازی تصویر