1403/02/04
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
حل یک مدل اپیدمی SEIRS-a با استفاده از توابع کلاهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ویروس سین سیشیال تنفسی انسانی ، توابع کلاهی بهبود یافته ، دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری ، مشتق کاپوتو ، انتگرال ریمان-لیوویل
سال 1401
پژوهشگران سمیه نعمتی

چکیده

در این مقاله ، به حل عددی دستگاهی از معادلات دیفرانسیل کسری ، که مدل ریاضی مربوط به یک بیماری اپیدمی است ، پرداخته می شود. بدین منظور ،‎‎‎ ابتدا توابع کلاهی بهبود یافته و خواص آنها معرفی می شوند. سپس ، با استفاده از بسط توابع موجود در دستگاه بر اساس توابع پایه ای کلاهی ، مسأله مورد نظر به دستگاهی از معادلات جبری تبدیل می شود که می توان آن را با روش های تکراری حل کرد. در آخر ، با حل مسأله با توجه به داده های اولیه مشخص و مقایسه نتایج حاصل با داده های واقعی گزارش شده ، کارآیی روش بررسی می شود.