06 فروردین 1402
محمدحسن زال

محمدحسن زال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران. بابلسر. دانشگاه مازندران. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 011-35302576
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Sadaf Rabiee Mary, Mohammad Hasan Zaal, Mahmoud Hassanpour (2022) Factors in the formation of visitor’s environmentally responsible behavior (ERB) in damavand mountain, Iran Journal of Ecotourism: 1; 1-19
2
3
نازنین تبریزی، محمدحسن زال، ملیکا جعفرپیشه (1399) نقش فعالیت های گردشگری در توسعۀ خدمات فرهنگی اکوسیستم های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اصفهان) پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: دوره 8 شماره 1; 115-136
4
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، حمیدرضا رنجبر، محمدحسن زال (1398) ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان مطالعات برنامه درسی آموزش عالی: 10; 161-185
5
فرشته دوستی، محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) سنجش ظرفیت های گردشگری خلاق در کلان شهر تبریز گردشگری شهری: 22; 1-13
6
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، محمد مهدی فقیه عبداللهی (1398) ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای: 34; 325-342
7
محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، امین اسماعیلی (1397) بافت سنتی شهری و نقش آن در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه ی موردی: بافت قدیم شهر ساری) مدیریت شهری: 53; 7-26
8
مریم قمی، نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1397) ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی فولکلور بر جوامع محلی (موردمطالعه: شهر آق قلا) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 5 شماره 12; 95-113
9
محمدحسن زال، فرشته دوستی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تبریز) پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: 24; 768-753
10
محمدحسن زال (1395) واکاوی ظرفیت های توسعه گردشگری میراث فرهنگی در روستای باستانی میمند جغرافیا: فصلنامه جغرافیا, تابستان 1395, دوره 14 (دوره جدید); 133-151
11
نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1395) سنجش کیفیت عملکرد مقاصد گردشگری میراث ( مطالعه موردی: مجموعه تاریخی میربزرگ آمل) mycologia iranica: سال سوم / شماره پنجم / بهار و تابستان 1394; 73-96
12
محمدحسن زال، نازنین تبریزی، مرتضی مهرعلی تبار (1395) اثرات گردشگری مذهبی بر فضاهای روستایی مورد: روستای اوجی آباد در شهرستان آمل اقتصاد فضا و توسعه روستایی: سال پنجم، شماره 1 ،بهار 1395 ،پیاپی 15; 83-102
13
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1394) تحلیل ویژگی های صنایع دستی در راستای توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه موردی: استان مازندران) برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): 19; 87-102
14
محمدحسن زال، میثم علیئی، اسماعیل همتی ازندریانی (1394) تداعی معانی و انتقال مفاهیم شیعی در معماری آیینی (مطالعه موردی سقانفارهای آمل) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: شال ششم / بهار 1394 / شماره 18; 133-154
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه سلمانیان، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1400) تحلیل رابطه بین چالش های مدیریتی و توسعه اکوتوریسم )مطالعه موردی: جنگل های هیرکانی، استان مازندران( پنجمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران¡ تبریز
2
محمدحسن زال (1398) تحلیل راهبردی وضعیت حفاظتی محوطههای باستانی (طالعه موردی: گوهر تپه بهشهر) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
3
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، اناهیتا سید جباری (1398) تاثیر سرمایه فرهنگی بر جذب گردشگر(نمونه موردی : شهر بابلسر) اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
4
سیده فاطمه هاشمی، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1397) توسعه گردشگری و بازآفرینی اجتماعی فرهنگی، مطالعه موردی: منطقه 8 شهر شیراز همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، کشور ایران¡ تهران
5
امیرهوشنگ قاسمی، محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) سنجش انتظارات شهروندان تهران از کیفیت ارایه خدمات گردشگری توسط آژانس های مسافرتی مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی نوین، ایران¡ تهران
6
المیرا صفدری، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1396) تحلیل رابطه بین انگیزه های رانشی شهر تهران و انتخاب مقاصد گردشگری(مطالعه موردی: نواحی روستایی رودبار قصران، تهران) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نویست، ایران¡ تهران
7
محمدحسن زال، مجتبی صفری، نرجس حیدری (1396) واکاوی روند تأثیرگذاری فرهنگی موزههای باستانشناختی بر گردشگران (طالعه موردی: موزهی دوران اسلامی تهران) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ تهران
8
9
محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، نگین عینی (1396) آثار و ابنیهی دوران اسلامی جویبار؛ عامل اساسی رونق گردشگری تاریخی فرهنگی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
10
محمدحسن زال، نازنین تبریزی، روزبه میرزائی (1396) میراث روستایی و توسعه ی گردشگری فرهنگی در روستاهای تاریخی مطالعه موردی: روستای باستانی اسک در آمل دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
11
معصومه صاحبی دهکایی، روزبه میرزائی، محمدحسن زال (1395) تحلیل عوامل تکنولوژی مؤثر بر اتخاذ تجارت الکترونیک در کسب وکارهای گردشگری ایران اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، ایران¡ قائن
12
مریم قمی، نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1395) تحلیل چگونگی اثرپذیری اجتماعی جامعه محلی از گردشگری موسیقی (مورد مطالعه: موسیقی فولکلوریک ترکمن، شهر آق قلا) همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام، ایران¡ گرگان
13
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، مرضیه عرب نژاد (1395) بررسی رابطه بین انگیزه رضایت، و رفتار گردشگر در مقصد گردشگری مذهبی همایش ملی گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فرداد، ایران¡ رشت
14
محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرشته دوستی (1395) تحلیلی بر مزایای توسعه گردشگری خلاق همایش ملی گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فرداد، ایران¡ رشت
15
محمدحسن زال (1395) تحلیل اثرات کهن شهر اسلامی ماسوله بر توسعه ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در استان گیلان همایش ملی گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فرداد، ایران¡ رشت
16
محمدحسن زال (1394) واکاوی نقش معماری مذهبی در توسعهی گردشگری فرهنگی )مطالعه موردی: بنای آیینی سقانفار در مازندران( دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
17
محمدحسن زال (1394) برنامهریزی راهبردی توسعهی گردشگری فرهنگی در اماکن تاریخی )مطالعهی موردی: آرامگاه میربزرگ در آمل( دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
18
محمدحسن زال (1394) برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی در محوطه های باستانی (مطالعه موردی: تپه قلعه کش آمل) دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، ایران¡ سمنان
19
محمدحسن زال، نازنین تبریزی، نگین عینی (1394) عوامل موثر بر رفتار مسئولانه ی زیست محیطی در گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر) دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، ایران¡ سمنان
20
نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1393) بررسی چالش های فراروی توسعه گردشگری سلامت در منطقه لاریجان آمل همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
21
محمدحسن زال، نازنین تبریزی (1392) برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی (مطالعه موردی: روستای آب اسک) دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سمیه مومنی، نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1400) توسعه ی گردشگری هنرهای معاصر در ایران؛ چالش ها و الزامات
2
3
سارا کاشانی نژاد، نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1400) امکان سنجی توسعه گردگشگری رویداد با تاکید بر آیین های باستان
4
شبنم ابوحیدری، نازنین تبریزی، محمدحسن زال (1400) شناخت ویژگی های بازار گردشگری داوطلبانه
5
6
زینب اسمعیلی وند، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1395) بررسی رابطه بین تصویر مقصد و وفاداری گردشگران (موردمطالعه: شهر کرمانشاه)
7
رقیه موسوی، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، نازنین تبریزی (1395) تحلیل ریسک های درک شده گردشگری در نواحی مقصد با تأکید بر وفاداری گردشگران
کتاب
1
محمدحسن زال، روزبه میرزائی (1398) بازاریابی پایدار گردشگری فرهنگی و میراث شابک:978-600-8731-22-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!