29 اسفند 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت(صنعتی- تکنولوژی و کارآفرینی) ، تهران ، ایران (1374 - 1381)
    عنوان رساله: ارزیابی مسیر ترانزیتی زمینی ایران برای کالاهای کشورهای آسیای میانه با استفاده از فنون ریاضی و طراحی مدلی جهت افزایش کارائی آن
  • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی(گرایش صنعتی) ، تهران ، ایران (1369 - 1372)
    عنوان پایان‌نامه: کاربرد برنامه ریزی خطی- مدل حمل و نقل- در بهینه سازی سیستم حمل و نقل شکر ایران
  • لیسانس مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید چمران(اهواز) ، ایران (1363 - 1366)
    عنوان پایان‌نامه: ---
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدیریت و کارآفرینی-نوآوری-تکنولوژی-کسب و کار- کیفیت و بهره وری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
پژواک مهدیپور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حسنعلی آقاجانی (1401) سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) پژوهش های مدیریت در ایران: 26; 139-163
2
محمد خراسانی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران مطالعات رفتار مصرف کننده: 8; 215-232
3
مهین رحیم پور، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، عادل آذر (1400) راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا مطالعات مدیریت راهبردی: 12 (45); 45-64
4
مهین رحیم پور، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، عادل آذر (1399) مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور مطالعات مدیریت راهبردی: 11 (43); 95-111
5
حسنعلی آقاجانی، زینت شریعتی، ابوالحسن حسینی (1399) تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی بهبود مدیریت: 14; 127-147
6
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1398) طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی رشد فناوری: ؾسال 15،شماره 59; 19- 28
7
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی سیاستگذاری عمومی: سال 7 شماره 28; 9-27
8
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری اقتصاد و الگوسازی: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36; 121-146
9
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای: دوره 25 شماره 16; 87-123
10
محمد مهدی احمدیان دیوکتی، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه کتابداری و اطلاع رسانی: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84; 124-161
11
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطالعات راهبردی بسیج: دوره 21، شماره 81; 6-7
12
مجتبی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حسنعلی آقاجانی، محمد ولی پور خطیر (1397) مدل برنامه ریزی ریاضی فازی جهت طراحی زنجیره تامین پایدار: یک مطالعه تطبیقی مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 15(4); 121-149
13
محمود یحیی زاده فر، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، علی فرهادیان (1397) طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی مطالعات مدیریت راهبردی: 33; 97-114
14
محمود یحیی زاده فر، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، محمد فرهادیان (1396) شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران مطالعات مدیریت راهبردی: 32; 37-56
15
امیر کاریزنوئی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) شناسایی عوامل موثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه های شناختی فازی تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: 6 (24); 47-73
16
پروانه زراعتی فوکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1396) طراحی مدل بومی ارزیابی تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها با میانجی گری رویکردهای زنجیرة تأمین (مطالعة موردی: شرکت های دارویی) journal of information technology management: 9 (4); 829-850
17
Rahmat Alizadeh, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) Explaining the Effect of Green Supply Chain Actions on Competitive Advantage of Pharmaceutical Companies Listed in Tehran Stock Exchange journal of administrative management, education and training: 13; 27-36
18
Majid Kavosi, Hassanali Aghajani, mahmood yahyazadehfar, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) A framework of sustainable service supply chain management (Iranian National Tax Administration) JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY: 6; 884-896
19
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین راهبردها و عدد تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو پژوهش های مدیریت راهبردی: 23 (66); 35-56
20
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو چشم انداز مدیریت صنعتی: 7 (3); 145-172
21
Azam Sazvar, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani (2017) Improving Knowledge Sharing, Creation and Innovation Performance in Nanotechnology firms: An application of the hybrid model of Kano and QFD International Journal of Knowledge and Learning: 12 (1); 59-73
22
23
قاسم مایلی رستمی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1394) تبیین و بررسی وضعیت b2b تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران تحقیقات بازاریابی نوین: 5; 199-210
24
عبداله رضایی گالشپل، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1394) اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله تحقیقات بازاریابی نوین: 5; 219-234
25
محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، فاطمه یحیی تبار (1393) بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات مالی: 16; 181-199
26
احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، سیدمحمد کریمی (1392) جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پژوهشنامه بیمه: 28; 57-78
27
محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، علیرضا پاکدین (1390) عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران راهبردهای بازرگانی: 47; 511-522
مقاله ارائه‌شده
1
سپیده عباس نژاد، حسنعلی آقاجانی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1399) تبیین ابعاد اکو سیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری مبتنی بر طبیعت دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
2
مریم رستمی، محمد ولی پور خطیر، حسنعلی آقاجانی (1398) طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی معیارهای گرایش کارآفرینانه متقاضیان سرمایه گذاری خطرپذیر سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار، ایران¡ یزد
3
یاسمن خلیلی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، حسنعلی آقاجانی (1396) مقایسه مدل های گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه های اتریش و اسپانیا اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، ایران¡ تهران- دانشگاه تهران
4
زین العابدین اکبرزاده، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی (1396) مطالعه تطبیقی اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
5
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
6
حسنعلی آقاجانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، امین دولتی (1395) نوع شناسی شاخص های موثر بر عملکرد سازمانی شرکت های مشارکتی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد مهدی احمدیان دیوکتی، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی
2
3
4
فاطمه یدالهی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1395) انتخاب پیمانکار برای برون سپاری (مورد مطالعه: پیمانکاران محصولات پودری شرکت لبنی کاله)
5
کتاب
1
امیر منصور طهرانچیان، مهدی شهرازی ، حسنعلی آقاجانی (1399) چالش محدودیت های تجاری نامتعارف (با نگاهی به روند شاخص های اقتصاد پولی و اقتصاد کلان در 29 کشور مورد تحریم) شابک:978-600-710255-8
ابداع
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

رزومه فارسي رزومه(انگليسي) كنفرانس كارآفريني- هتل ميزبان بابلسر مراسم تقدير از مديران فناور برتر استان مازندران سخنراني در كنفرانس با دانشجويان در سال 1384 جلسه هماهنگي- دومين كنفرانس مديريت صنعتي افتتاح مركز رشد دانشگاه مازندران-1391 مراسم اهداء جايزه به پژوهشگران برتر استان مازندران-1390 مراسم معارفه رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي استان مازندران-1394